Försvarsmakten grupperar om i ledningen

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen, har beordrat officerare till nya poster från och med 1 september. Bild: SPT

Kommendören för Gardesjägarregementet, överste Petteri Tervonen, övergår till uppgiften som personalchef för Armén och ny kommendör för Gardesjägarregementet blir överste Asko Kopra. Båda tillträder 1 september.

Kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen, har beordrat officerare till nya poster från och med 1 september.

Överste Petteri Tervonen har bland annat fungerat som avdelningsstabsofficer och biträdande avdelningschef vid Huvudstaben, nationell representant vid den internationella staben i Förenta Staterna samt som bataljonskommendör vid Norra Karelens brigad. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2000 och befordrades till överste år 2016.

Överstelöjtnant Eetu Rikkinen har beordrats till kommendör för 31:a Jaktflygsdivisionen vid Karelens flygflottilj. Även Rikkinen tjänstgör för närvarande som lärare vid institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan.

Överste Asko Kopra har verkat som militärattaché i Peking sedan 2018. Tidigare har han tjänstgjort bland annat avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben.

Kommendör Pasi Puoskari har beordrats till forskningschef vid Marinstaben. Han tjänstgör för närvarande som lärare vid institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan.

Överstelöjtnant Akseli Heikkinen har beordrats till kommendör för Flygstödsdivisionen vid Satakunta flygflottilj. Heikkinen är för närvarande sektorchef vid Flygstaben.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning