Försvarsmakten fortsätter försöket med lunchpåsar för beväringar

Beväringar har fått delta i ett försök med att ha med sej lunchpåsar under terrängövningar. Bild: Försvarsmakten

Genom att ge beväringar lunchpåsar under terrängövningar kan man spara tid och effektivera övningarna, anser Försvarsmakten.

De försök med lunchpåsar som gjorts har varit positiva. Försöken har gjorts som en del av reformprogrammet Utbildning 2020. Totalt 2 500 beväringar vid Björneborgs brigad deltog i försöken under januari och februari i år, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

Under en fyraveckorsperiod fick beväringarna med sig en lunchpåse ut i terrängen tre dagar i veckan. Genom försöket ville man utreda om lunchpåsar kan effektivera tidsanvändningen. Samtidigt ville man se hurdan inverkan lunchpåsarna har på beväringarnas funktionsförmåga.

I försöket användes fem olika typer av lunchpåsar med olika innehåll bestående av bland annat energibars, nötter och bredbara pålägg. Under försöket serverades frukost, middag och kvällsmål som normalt vid garnisonen.

Förbättringsförslag uppkom

En av de upptäckter som gjordes var att terrängövningarna blir effektivare med hjälp av lunchpåsar. Tid sparades eftersom alla redan hade sin egen mat med sig.

De beväringar som testat lunchpåsarna var i huvudsak nöjda med hur produkterna i påsen smakade. Trots det här var inte mättnadskänslan samma som efter en varm lunch. Man märkte också att funktionsförmågan hos en del beväringar sjönk under terrängövningen om hen inte ätit allt innehåll ur lunchpåsen.

Lunchpåsarna genererar avfall och på grund av det fäster Försvarsmakten extra uppmärksamhet vid hanteringen av avfall i utbildningsskedet och under övervakningen av terrängbespisningen.

Försöken med lunchpåsar kommer att fortsätta i juli. Från och med år 2020 kommer man eventuellt att använda lunchpåsar som ett måltidsalternativ vid alla utbildningstillfällen för värnpliktiga. De kan också användas under undantagsförhållanden.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning