Försvarets krigsövning stör trafiken i huvudstadsregionen

Trafikstörande. Försvarsmaktens stridsvagnar kan störa trafiken i huvudstadsregionen runt månadsskiftet. Bild: Puolustusvoimat

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 äger rum mellan den 27 november och den 4 december. Truppernas motormarscher kan orsaka störningar i trafiken i huvudstadsregionen.

Målet med huvudkrigsövningen Uusimaa 17 är att öva försvar av huvudstadsregionen och södra kusten i en snabbt eskalerande situation. Övningen leds av armén, men även marinen, flygvapnet och huvudstaben deltar. Totalt deltar kring 9 000 beväringar, reservister och yrkesmilitärer.

Därtill deltar civila myndigheter som polisen, tullen, räddningsverket, Strålsäkerhetscentralen, Trafiksäkerhetsverket och Nordsjö hamn.

– Stora övningar är viktiga för att testa vår försvarskapacitet. Vi måste vara kapabla att svara på snabbt eskalerande hotfulla situationer, säger Petri Hulkko, generalmajor och kommendör för armén.

Övningen äger rum i Degerö och Nordsjö i Helsingfors, Esbo, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Borgå, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vanda. En del av övningstrupperna rör sig även i Dragsvik, Harparskog, Kimitoön, Koverhar, Lojo, Svartå, Syndalen och Obbnäs.

Tunga fordon

Från armén deltar Leopard 2A6 stridsvagnar, XA203 trupptransportfordon, CV9030 pansarskyttebandvagnar samt trupper från Gardesjägarregementet, Karelska brigaden, Arméstaben, Pansarbrigaden, Björneborgs brigad och Uttis jägarregemente. Pansarbrigaden ansvarar för övningens allmänna arrangemang och ledande av stridsövningsskedet.

Från marinen deltar minfartyg av Hämeenmaa-klassen, minsökare av Katanpää-klassen, robotbåtar av Hamina- och Rauma-klassen, minfärjor av Pansio-klassen, stödfartyg, kustförband, specialtrupper och sjömålsrobotbatterier.

Flygvapnet deltar i krigsövningen med sammanlagt tio flygplan. I övningen deltar Hornetjaktplan, Hawkjetskolflygplan och sambands- och transportflygplan. Planen startar från Tikkakoski, Halli, Pirkkala och Rissala flygbaser. Planen kommer att synas över städerna i huvudstadsregionen.

Det kan förekomma trafikstörningar på grund av krigsövningen så länge den pågår.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03