Försvaret sågar åklagarens alla yrkanden i Åland Post-rättegången

Åtalspunkterna mot de sex enskilda svarande, däribland vd Henrik Lundberg, är smuggling, grovt skattebedrägeri och grovt dopningsbrott. Bilden har inget med artikeln att göra. Bild: SPT-Tullen

När Åland Post förtullade varorna från Authentic Produce Limited lade man in vilseledande varukoder för att undvika restriktioner och tull. Bland annat detta hävdade åklagaren i Åland Post-rättegången på onsdagen. – Åklagarens bevis är antaganden. Inga brott har begåtts, menade försvaret.

Åklagaren, specialiståklagare Elisabeth Stenman-Haltia, tillsammans med landskapsåklagare Peter Rikberg tryckte i sin sakframställan på att Åland Post anmält sig som deklarant av produkterna från Auth...