Försvaret moderniserar Pasifordon för 16 miljoner – förses med säkerhetsbälten

Två Pasifordon på väg upp till Bygdeborgs parkeringsplats under en militärövning i Jackarby 2013. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Försvarsmakten ska göra en uppdatering på 65 av sina så kallade "Pasi" trupptransportvagnar som nu kommer att förses med bland annat säkerhetsbälten.

Försvarsminister Jussi Niinistö har gett försvarsmakten fullmakt att upphandla livscykeluppdateringar av pansrade trupptransportfordon XA-180, så kallade "Pasi".

I och med uppdateringarna moderniseras 65 pansrade trupptransportvagnar. Genom det här vill man säkerställa transportfordonens prestanda, skick och tekniska livscykel fram till 2030-talet.

Fordonens elsystem kommer att uppdateras, kraftöverföringskomponenter förbättras och fjädringen och ytbeläggningen förnyas. I fordonen installeras också säten som är försedda med säkerhetsbälten.

Det totala värdet av upphandlingen med moms är cirka 16 miljoner euro och den sysselsättande verkan inom landet cirka 85 årsverken. Det är bolaget Patria Land Systems i Tavastehus som sköter uppdateringen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03