Försvaret mer än främsta linjen

Värnplikten måste bli mångsidigare och öppnas för fler. Alla intresserade behövs.

Mycket talar för att vårt värnpliktssystem kommer att rustas om rejält. Både försvarsmaktens beredskap och politikernas insikt om behovet av en förnyelse vittnar om det. Försvarsmakten har redan tidig...