Försvaret kan få befogenheter att skjuta ner drönare – försvaret: "hotet från obemannade luftfarkoster är betydande"

Bild: Mostphotos

Regeringen föreslår att Försvarsmakten ska få ingripa i obemannade luftfarkosters färd om den orsakar ett hot för försvarets verksamhet.

Förslaget har lämnats över till riksdagen, enligt statsrådets pressmeddelande.

Enligt regeringen kräver ett förändrat säkerhetspolitiskt läge att militären får nya befogenheter att ta itu med hybridhot. Försvaret anser att hotet från obemannade luftfarkoster är betydande eftersom det är möjligt att använda modellflygplan och obemannade luftfartyg för att hindra Försvarsmaktens verksamhet.

Enligt förslaget ska försvaret få befogenheter att med en teknisk anordning eller maktmedel ingripa i ett modellflygplans eller ett obemannat luftfartygs färd, ifall anordningen orsakar ett hot för försvaret.

På allmän plats måste Försvarsmakten alltid komma överens om ett ingripande med polisen, enligt förslaget.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33