Forststyrelsen vill freda saimenvikarnas amning

Den snöfattiga och milda vintern har påverkar saimenvikarens förökning negativt. Bild: Juha Taskinen/SPT-SLL

Enligt Forststyrelsen är saimenvikarna speciellt utsatta för utomstående störningar i februari och mars när de förökar sig.

Forststyrelsen har nu utarbetat nya förhållningsregler för dem som rör sig i närheten av saimenvikarna och deras kutar under vårvintern. Saimenvikarnas förökning har varit sällsynt svår i år på grund av den snöfattiga och milda vintern.

– En del av kutarna kommer att födas på öppen is i år. I synnerhet i de södra delarna av Saimen har vi inte kunnat skotta snödrivor för saimenvikarna. Kuten har goda möjligheter att klara sig, förutsatt att honan får sköta sin kut i fred, säger skyddsbiologen Jouni Koskela på Forststyrelsen i ett pressmeddelande.

Forststyrelsen uppmanar allmänheten att inte närma sig eller vidröra en nyfödd kut eftersom det kan leda till att honan överger kuten.

– Saimenvikarnas dödlighet påverkas av instabila förhållanden i boet eller störningar i dess närhet. Du kan trygga saimenvikarnas fortplantning genom att undvika att röra dig på Saimens stränder och isar och genom att hålla hunden kopplad, säger överinspektör Tero Sipilä på Forststyrelsen.

Närma dig inte kuten och vidrör inte saimenvikaren.

Berätta om din observation till Forststyrelsen på telefonnumret 0206 39 5000 eller på mejlen till saimaannorppa@metsa.fi.

Du kan observera kuten på längre håll med kikare, men utan att störa den. För dagbok över dina observationer. Dina uppgifter kan hjälpa myndigheterna i skyddet av saimenvikaren.

Berätta om dina iakttagelser för dina grannar så att de inte stör kuten.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning