Förstör inte Björkholmen!

Ikeas varuhus kunde i stället byggas på Kägeludden där kontorsbyggnader i olika format och stilar har erövrat det område som ursprungligen skulle lämnas obebott för Hagalundbornas rekreation.

Som Drumsöbo delar jag de flesta av Henrika Bargums åsikter i hennes insändare "Hur är det möjligt, Helsingfors?" (HBL Debatt 11.2).

Helsingfors stads beslut att förvandla Björkholmen till en stadsdel med bostäder och arbetstillfällen för cirka 6 000 invånare delvis på utfyllnadsmark i havet har för många protesterande Drumsöbor varit svårt att acceptera. Att ge Ikea tillstånd att bygga ett stort varuhus på samma holme med all kundtrafik som man kan föreställa sig att det medför är obegripligt. Samtidigt som beslutfattarna tänker sig att trafiken på Drumsöbron in till centrum skall minska och ena filen tas bort.

Ikeas varuhus kunde i stället byggas på Kägeludden där kontorsbyggnader i olika format och stilar har erövrat det område som ursprungligen skulle lämnas obebott för Hagalundbornas rekreation.

Drumsö är en stadsdel omgiven av havet, med tillsvidare natursköna stränder, bergs- och skogsområden. Det är orsaken till varför Drumsöborna trivs på sin naturnära ö. Det är en resurs som måste bevaras och tas i beaktande av stadsplanerarna som önskar en tätare bebyggelse på ön.

Ulla Fogelholm Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning