Förstaklassister ska utvärderas i ett nationellt test

Omkring 7 000 förstaklassister ska delta i ett riksomfattande test som utvärderar den språkliga och matematiska begåvningen. Foto: Mikael Sjövall/SPT Bild:

Omkring 7 000 förstaklassister ska från och med augusti i år delta i ett riksomfattande test där den språkliga och matematiska begåvningen utvärderas.

Enligt det Nationella centret för utbildningsutvärdering ska de utvalda elevernas utveckling följas upp under hela den tid de går i grundskolan. Uppföljningen sker på tredje, sjätte och nionde klass. Utvärderingen mäter också den effekt som småbarnspedagogiken har på inlärningen.

Testet genomförs den 13-24 augusti och det är i synnerhet kunskaperna i modersmål och matematik som ska utvärderas. Resultatet från höstens test ska redovisas vid årsskiftet. Det här är första gången som förstaklassisternas kunnande i grundskolan utvärderas i ett landsomfattande test.

Det nationella centret för utbildningsutvärdering har valt ut ett omfattande urval av skolor på olika håll i Finland. Både finsk- och svenskspråkiga skolor ingår i testet. Resultaten ska utnyttjas i utvecklingen av undervisningen och en förbättrad inlärning, skriver centret i sitt pressmeddelande.

Enskilda elevers eller skolors resultat kommer inte att publiceras eller offentliggöras.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02