Första kvinnliga kandidaten: Heli Inkinen

Bild: Nani Anette

Heli Inkinen är universitetslärare i organisation och ledning vid Åbo Akademi, teologie doktor, född 1957.

1. Varför ställer du upp?

2. Är du redo axla nuvarande ärkebiskop Kari Mäkinens roll som en stark förebild för kyrkans gemensamma värderingar?

3. Vilken värdegrund representerar du?

4. Ska ärkebiskopen profilera sig på sociala medier?

5. Hur ska kyrkan blir relevant för de unga vuxna?

6. Vill du viga samkönade par?

7. Hur tycker du att kyrkan har reagerat på Metoo-debatten?

8. Hur tycker du att kyrkan och samhället har lyckats hantera flyktingvågen?

9. Tycker du att miljö- och klimatfrågor hör till kyrkan?

10. Hur fungerar kyrkans ledarskap, bra eller dåligt?

1. Jag blev tillfrågad och har den utbildning och erfarenhet som krävs. I drygt 20 år jobbade jag på domkapitlet i Åbo ärkestift och känner ganska bra till hur ärkebiskopen jobbar. Jag följer samma kallelse som jag gjorde när jag blev prästvigd.

2. Jag uppskattar Kari Mäkinen, som under de senaste åren har använt det som jag kallar för kyrkans profetiska röst. Det är kyrkans plikt och kristendomens hjärta att försvara de som befinner sig i en svagare situation. Man måste också våga prata om saker som verkar strida mot regeringen, som asylfrågan. Detsamma gäller aktiveringsmodellen – är den verkligen bra för dem som har varit arbetslösa länge?

3. Min värdegrund utgår från bibeln och vår lutherska tro. Ett exempel är jämställdhet och jämlikhet. Jag vill att diskriminerade befolkningsgrupper såsom kvinnor, sexuella eller etniska minoriteter, arbetslösa, personer med funktionsnedsättning och samerna blir synliga, hörda och delaktiga i kyrkan och samhället.

4. Sociala medier har hört till alla biskopars uppdrag redan i några år. Tidigare hade några enstaka privata profiler, men nu har alla offentliga profiler. Det är viktigt eftersom dagens information sprids via sociala medier.

5. Jag tror inte att jag har de vises sten, men tycker att man borde diskutera mer med unga vuxna. Vissa vill kanske identifiera sig som kristna utan att vara medlemmar i en församling? Vi borde ha en lite bredare syn på saken i stället för att bara räkna antalet församlingsmedlemmar.

6. Jag är förstås för att viga samkönade, men tycker att de beslutsfattande processerna är för långa inom kyrkan. Kyrkomötet fattar beslut i sådana här frågor, men jag tycker att man borde försnabba processen. Just nu är det förvaltningsrätten som bestämmer om kyrkans saker, men det skulle vara bättre om vi kunde ta beslut inom kyrkan.

7. Jag var med och grundade #sanningbefriar men valde att stå i bakgrunden. Jag ville inte att kampanjen skulle gå till skogs för att folk blandar metoo med min valkampanj. Jag tycker att man borde ha förtroendemän och kvinnor i varje stift och gemensamma regler i varje församling för hur man ska reagera om något sker. I Borgå stift har man redan två förtroendepersoner och jag har förstått att Åbo ärkestift och Helsingfors har arbetsgrupper som diskuterar den här frågan. Nu väntar vi på att biskoparna tar ställning till det här och ger gemensamma riktlinjer. I Svenska kyrkan har kampanjen har blivit mycket större. Jag hörde nyss om ett kyrkligt seminarium med temat metoo i teologin.

8. Jag tror inte alls att flyktingkrisen generellt sett är förbi. Krigen är inte slut och klimatförändringen fortsätter. Det har däremot kommit striktare regler i hela Europa. Doris Pechke, som jobbar på den Europeiska kyrkokonferensens flyktingavdelning, har sagt att EU:s gränser har blivit en grav för tusentals människor. Det är ett grovt brott mot mänskligheten. Jag tycker inte heller att det är klokt att skicka tillbaka flyktingar till Afghanistan samtidigt som man varnar turister från att åka dit. EU:s flyktingpolitik är mycket motstridig.

9. Det hör absolut till kyrkan och kommer direkt från bibeln. Kyrkan använder sig av olika miljöcertifikat och miljödiplom, men vi behöver göra mycket mer. Jag har lovat att minska mina klimatfotspår och har varit vegetarian i halva mitt liv.

10. Ledarskapet har varit i fokus i flera år och arbetsklimatet undersöks regelbundet genom olika förfrågningar. Under de senaste 20 åren har man satsat på ledarskapsutbildningen i kyrkan. Kyrkan har verkligen kämpat och det har blivit bättre, men det finns alltid mycket att förbättra. Jag tycker att tiden för kyrkans hierarkiska ledarskap är förbi. Vi borde i stället ge de anställda en möjlighet att bidra med sina styrkor. I synnerhet nu när vigselrätten delar åsikterna, verkar det som många duktiga präster vill lämna kyrkan. De vill inte jobba i en miljö som präglas av rädsla och straff.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning