Första fallen av coronavirus bekräftade på Åland

Personerna som smittats på Åland har lindriga symtom och har hänvisats till egenvård i sina hem. Bild: Chip Somodevilla/Lehtikuva

De två unga vuxna som smittats har båda varit på resa men har ingen koppling till varandra.

Två personer på Åland har påvisats smittade av coronaviruset, meddelade Ålands landskapsregering vid en extrainsatt pressinformation på lördagskvällen. Det är frågan om de första påvisade fallen av viruset på Åland.

De smittade är två unga vuxna utan koppling till varandra. Båda har varit på resa.

Personerna har lindriga symtom och har hänvisats till egenvård i sina hem. Smittspårningen har inletts.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning