Första boende flyttar in i Gullkronan

Lena Boström trivs i sin nya bostad i Gullkronan på Mannerheimvägen. Bild: KARL_VILHJALMSSON

Pensionerade journalisten Lena Boström är en av de första som flyttat in i Folkhälsans nya seniorhus på Mannerheimvägen.– I huset finns ett sällskapsrum, ett bibliotek och så deltar jag ofta i vattengymnastiken i huset bredvid, säger hon när HBL hälsar på.

När vi besöker Gullkronan pågår arbetet med att färdigställa byggnaden. Det borras och målas i utrymmet som ska bli ett café senare i höst. En gång ovanför marknivå förbinder huset till Folkhälsanhuset, det som förr hette Seniorhuset. Den pensionerade journalisten Lena Boström är en av de första boende som flyttade in i huset förra veckan. Boström har en bostad i första våningen, 55 kvadratmeter fördelat på 2 rum, kök och badrum.

– För några år sedan tipsade en vän till mig om de här bostäderna. Jag hade hoppats på en kanske lite större bostad än den här, men jag ville inte heller ha en större lägenhet än den jag hade bott i tidigare, säger Boström.

Lena Boström har tidigare bott på Kaserngatan i Gardesstaden, men med allt fler år i passet var det dags att se sig om efter nytt boende.

– Jag bodde 36 år på Kaserngatan. Det var inte så svårt att flytta bort därifrån. Jag trodde att det skulle bli emotionellt svårare att flytta, men så blev det inte. Mina goda vänner bor kvar, min frisör finns kvar och så kan jag använda den direkta spårvagnsförbindelsen till mina gamla kvarter. Men jag erkänner att jag aldrig bott så här långt norr i Helsingfors.

Boström har köpt sin bostad för 330 000 euro och betalar ett skötselvederlag som är 4,95 euro per kvadratmeter i månaden. Dessutom finns det ett obligatoriskt servicevederlag på 135 euro per månad. I den avgiften ingår bland annat tillgång till morgonsimning, allmänna utrymmen, aktiviteter och evenemang, hälsorådgivning och trygghetslarmet som innebär att det finns tillgång till personal 24 timmar i dygnet vid akuta situationer.

Bostäderna är avsedda för boende som är äldre än 55 år. Men det ställs inga krav på bostädernas ägare, bland dem finns både stiftelser och placerare som kanske kan tänka sig att bo i huset i framtiden. Folkhälsans ägande i huset begränsar sig till fem enrummare som ska hyras ut till synskadade.

– Det här är inte ett äldreboende utan mer fråga ett om utvecklat höghusboende. Man kan få extra tjänster om man vill, men det är inte ett måste. I huset finns ett sällskapsrum, ett bibliotek och så deltar jag ofta i vattengymnastiken i huset bredvid. En stor fördel med att flytta till ett mindre boende är att man blir av med allt skräp som man samlat genom åren, säger Boström.

Stort intresse

Intresset för Gullkronans 84 bostäder har varit stort. Samtliga bostäder såldes innan huset var klart. De första bostäderna såldes i december 2016. Den sista såldes i maj i år.

– De första reservationerna skedde redan innan byggstarten. Efterfrågan på bostäderna har varit stort och det har inte bara gällt små bostäder. I huset finns bostäder från 34 kvadratmeter till 136 kvadratmeter. Det är bostad med fem rum, kök och bastu. De flesta som köpt bostäder är boende från huvustadsregionen, säger Marika Skogsten som är enhetsansvarig för Folkhälsanhuset i Brunakärr/Majblomman/Gullkronan samt hemservicen till bostäderna.

Efterfrågan på bostäderna har varit stort. Men i en intervju för SPT i höstas konstaterade Folkhälsans dåvarande vd Stefan Mutanen att det inte finns planer på att bygga nya hus i Folkhälsans regi – åtminstone inte på fem år.

– Vi kontaktas hela tiden från alla håll i Svenskfinland, man vill ha nya hus. Varje gång går vi in och gör en analys. Men nu har vi inget i den kommande femårsplanen. Det är viktigt att sköta de fastigheter vi redan har, sade Mutanen.

Gullkronan står på en tomt som är 2 114 kvadratmeter och tidigare var en hundpark.

Tomten kostade 6,4 miljoner och finansierades delvis med en försäljning av fastigheter i Östersundom i östra Helsingfors.

Östersundomfastigheterna värderades till 1,7 miljoner, resterande 4,7 miljoner betalades före utgången av 2017.

Priserna på bostäderna har legat mellan 7000 och 8000 euro per kvadratmeter.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning