Förslaget till politikerna: Ingen rådgivande folkomröstning om Malms flygplats

Flygverksamheten i Malm har lagts ned. 25 000 helsingforsare vill nu ha en rådgivande folkomröstning om det ska vara flygverksamhet i området eller inte. Bild: Cata Portin

Över 25 000 personer kräver att helsingforsarna ska få rösta om det ska vara flygverksamhet i Malm eller inte. Men ärendet har redan behandlats i demokratisk ordning flera gånger, anser beredningen.

Långköraren om Malms flygfält fortsätter i stadsstyrelsen i Helsingfors. Beslutsfattarna ska ta ställning till ett initiativ om en rådgivande folkomröstning om Malms flygplats.

Frågan var på agendan på måndagens möte i stadsstyrelsen, men inget beslut togs eftersom Marcus Rantala (SFP) begärde bordläggning. Det betyder att avgörandet flyttas fram till nästa möte.

Fullmäktige har tidigare bestämt att det kan byggas bostäder för 25 000 stadsbor på flygplatsen.

Över 25 000 personer har skrivit under initiativet som lämnades in i augusti. Helsingforsarna bör få säga ja eller nej till flygverksamhet i Malm, är kravet.

För att stadsstyrelse och stadsfullmäktige ska behandla ett sådant krav krävs att minst fyra procent av kommunens invånare över 15 år ska stödja initiativet. i Helsingfors handlar det om drygt 22 000 personer.

Inför stadsstyrelsemötet konstaterar beredningen att fyraprocentskravet uppfylls.

Knappa hälften av namnunderskrifterna har gjorts digitalt och då kan man med säkerhet veta att det är helsingforsare som står att underskrifterna.

För de vanliga underskrifterna har beredningen använt sig av ett sampel på drygt 250 underskrifter som man sett närmare på. Av dem konstateras 21 vara sådana som inte kan godkännas. Ur detta räknar beredningen ut att det sannolikt finns tillräckligt med underskrifter för ett krav på folkomröstning.

Att kolla alla underskrifter är inte klokt, konstaterar beredningen som räknat ut att det skulle kräva en arbetsinsats på 720 timmar eller 19 arbetsveckor av en tjänsteman.

Beredningens förslag till stadsstyrelsen i själva saken är sedan att ärendet ska läggas ned. Huvudargumentet är att frågan behandlats i fullmäktige i flera omgångar sedan 2012. Också ett krav på folkomröstning har röstats ned i fullmäktige tidigare. Då var initiativtagaren en fullmäktigeledamot, Sampo Terho (Blå framtid).

En rådgivande folkomröstning är inte att rekommendera, då besluten om flygplatsen öde redan fattats av flera fullmäktigesamlingar tidigare, anser beredningen. En sådan folkomröstning passar bättre innan besluten är fattade, fortsätter man.

Artikeln är uppdaterad 22.11 kl 18.28 med beskedet om bordläggning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning