Förslaget att slopa sommartiden framskrider

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Medborgarinitiativet om att slopa sommartiden samlade drygt 70 000 underskrifter i fjol. Nu har EU-ministerutskottet uttalat sig om att ärendet ska föras vidare. Några stora förändringar i frågan är inte att vänta inom den närmaste framtiden.

Sömnproblem, problem för vissa typer av företagsverksamhet och svårigheter att ordna olika trafikarrangemang. Med dessa motiveringar vill EU-ministerutskottet föra vidare förslaget att avskaffa sommartiden.

Enhetsdirektör och kommunikationsråd Timo Kievari vid Kommunikationsministeriet uppger att möjligheterna att avskaffa sommartiden beror på hur starkt stöd förslaget får av de övriga medlemsstaterna.

– I praktiken förutsätter förändringen att kommissionen presenterar ett förslag att antingen ändra på eller avskaffa direktivet. Men hur stort stöd förändringsförslaget får av de övriga medlemsstaterna avgör frågan, säger Kievari.

Enligt ministerutskottets uttalande har Finland som målsättning att sommartiden ska avskaffas i hela EU-området för att försäkra att trafiken och den inre marknaden ska fungera smidigt. Finland kan nämligen inte ensam avskaffa sommartiden eftersom brott mot direktivet kan leda till sanktioner på miljontals euro.

Kievari uppger att motsvarande diskussioner har förts i andra länder och i EU-parlamentet har frågan också uppmärksammats vid flera tillfällen.

– Motsvarande förändringsprocesser har inte inletts i andra medlemsstater och därför måste vi utreda hur de övriga medlemmarna förhåller sig till saken och vilka länder som kan tänka sig stödja förslaget.

De ursprungliga orsakerna till att sommartiden introducerades var att utnyttja den ljusa tiden och spara på exempelvis energiutgifter. Färska forskningsresultat tyder dock på att inbesparningarna är relativt små och enligt EU-parlamentets rapport från i fjol har sommartiden inte medfört några nämnvärda fördelar för trafiken eller jordbruket.

Det finns också mycket forskning som visar att justeringen av klockorna påverkar folkhälsan negativt i och med att många medborgare upplever att det rubbar deras naturliga dygnsrytm och orsakar åtminstone tillfälliga sömnproblem. Enligt riksdagens kommunikationsutskott är det framför allt yngre personer som kan lida av svårigheter att anpassa sig till sommartiden.

Beslutfattandet kan dröja och eventuella förändringar i frågan kommer knappast att ske inom den allra närmaste framtiden.

– Däremot kan vi uppmuntra kommissionen att i rask takt utreda konsekvenserna. Behandlingen tar sin tid då alla 28 medlemsstater och Europaparlamentet ska förhandla och ta ställning till frågan, säger Kievari.

Artikeln uppdaterad 26.1 klockan 18.50 med Timo Kievaris kommentarer.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00