Förslag: Tolka mötena i Helsingfors till svenska och engelska

– Vi är officiellt en tvåspråkig stad. Alla borde kunna förstå hur vårt beslutsfattande går till, säger Coel Thomas. Bild: Privat

Utan att kunna finska är det omöjligt att följa vad som diskuteras på Helsingfors stadsfullmäktiges möten. Stadsbor som talar svenska eller ett annat språk borde beaktas, tycker Coel Thomas.

När tvåspråkiga Coel Thomas lyssnade på sitt första möte i Helsingfors stadsfullmäktige i höstas blev han förundrad. – När det första anförandet startade på svenska började jag instinktivt leta...