Förslag: Offentliga möteskalendrar i stadshuset

– Av kalendrarna framgår vem man träffar, varför och när, säger Yrjö Hakanen. Bild: Karl Vilhjálmsson

Allt fler vill påverka beslutsfattarna i kulisserna i möten som inte är öppna för alla parter och partier.

På hösten 2013 kritiserade Thomas Wallgren (SDP) Helsingfors stads ledning för hemliga möten med Guggenheim som pågick i Helsingfors och New York. Enligt Wallgren försvårade hemlighetsmakeriet hans arbete som förtroendevald och ordförande i Konstmuseets direktion. Wallgren berättade att han hade fått nys om möten via tidningar och bekanta. Stadens ledning tillbakavisade kritiken. Stadsstyrelsen har informerats, hette det.

Det finns större affärer och upphandlingar än Guggenheim.

Yrjö Hakanen (FKP) ville veta vilka byggfirmor och affärskedjor tjänstemän och politiker i exempelvis stadsplaneringsnämnden diskuterat med i samband med behandlingen av förslaget till ny generalplan. Planen godkändes i stadsfullmäktige för en knapp vecka sedan. Hakanen fick aldrig något svar, annat än att det inte finns några listor med icke-officiella möten.

– Många gånger är diskussionerna som ingår i planeringsprocessen viktigare än själva beslutet, säger han.

Fiskehamnen är ytterligare ett exempel på ett byggprojekt där stora entreprenörer vill och kanske även kan styra planeringen innan beslutsförslagen finns i fullmäktiges, det högsta beslutande organets, föredragningslistor.

– Jag vill inte komma åt normal representation men tycker att stadsborna har rätt att få veta om möten och träffar där diskussioner inför aktuella beslut är på agendan, säger Yrjö Hakanen.

Förslaget med offentliga möteskalendrar för stadsdirektörer och tjänstemän skulle öka insynen och öppenheten i Helsingfors, menar Hakanen och påminner att EU-kommissionen infört offentliga möteskalendrar.

– Av kalendrarna framgår vem man träffar, varför och när, säger Yrjö Hakanen.

Thomas Wallgren säger att fullmäktige tidigare förkastat hans initiativ som liknade Hakanens.

– Det var under förra fullmäktigeperioden. Jag stöder givetvis Yrjö Hakanens förslag, säger Wallgren.

23 politiker har skrivit på Hakanens förslag. Behandlingstiderna varierar mellan 2 och 6 månader.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning