Förslag: flera nya mediestöd

Om de föreslagna stöden blir verklighet kommer de att riktas till journalistik som anses vara viktig för demokratin. Bild: Sofie Fogde/SPT

En arbetsgrupp tillsatt av Trafik- och kommunikationsministeriet föreslår flera nya, långsiktiga stöd till mediebranschen.

Tanken är att trygga demokratin och exempelvis undvika vita fläckar på kartan där inga medier bevakar lokalsamhället. Produktionsstöd och utvecklingsstöd Nyhets- och aktualitetsmedier skulle kunna...