Forskning: Vuxenutbildningsstödet fungerar

Bild: Mostphotos.com

Vuxenutbildningsstödet främjar vidareutbildning och yrkesbyten på arbetsmarknaden. De flesta som utnyttjar stödet är välutbildade kvinnor som jobbar inom offentliga sektorn.

Enligt en forskning genomförde 42 procent av dem som börjat studera på vuxenutbildningsstöd år 2011 en ny högre examen inom fyra år. Samtidigt var de som fått stödet mer benägna att byta yrke.

Forskningen har gjorts av Näringslivets forskningsinstitut Etlas forskningschef Antti Kauhanen inom ramen för ett projekt som utreder hur arbetslivet utvecklas när arbetets strukturer förändras.

Stödet används huvudsakligen av välutbildade kvinnor som jobbar inom offentliga sektorn. Industriarbetare är rejält underrepresenterade bland mottagarna.

– I Finland pågår en bred förändring av arbetets strukturer. Vuxenutbildningsstödet kunde underlätta anpassningen, om det i större utsträckning användes av personer vars sysselsättning hotas av teknologins utveckling eller utlokalisering, säger Kauhanen i ett pressmeddelande.

Kauhanen forskade i vuxenutbildningsstödets inverkan på vidareutbildning, yrkesbyte, sysselsättning och inkomst åren 2011–15.

Över 20 000 personer får vuxenutbildningsstöd per år. Den sammanlagda kostnaden för stödet är 200 miljoner euro. Stödet är avsett för löntagare och företagare som vill studera vidare.

Stödet beviljas av Utbildningsfonden, som administreras av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.