Forskning visar att stress under graviditeten ökar risken för luftvägsinfektioner hos barnet

Då fostret exponeras för stress under graviditeten kan det förändra fostrets biologi i form av att barnet blir mindre rustat för luftvägsinfektioner. Bild: Mostphotos

Stress under graviditeten gör att risken är större att småbarn får återkommande luftvägsinfektioner, visar en ny studie vid Åbo universitet.

Antalet syskon, en kortare amningsperiod eller rökning i familjen.De tre faktorerna är från förr kända för att de utgör ökad infektionsrisk för små barn. Nu har en ny studie vid Åbo universitet bevisa...