Forskning: Rökning under graviditeten ökar risken för adhd hos barnet

Bild: Mostphotos

Ju högre nikotinhalten är i blodet under graviditeten, desto större är risken att barnet senare i livet får en adhd-diagnos. Det visar en färsk forskning från Åbo universitet.

Enligt forskarna är rökning under graviditeten inte den enda orsaken till adhd hos barnet, också ärftliga och sociala faktorer inverkar.

– Att sluta röka före graviditeten kan minska risken för att barnet senare får adhd, säger professorn i barnpsykiatri vid Åbo universitet, Andre Sourander, som har lett forskningen, i ett pressmeddelande.

Enligt universitetet är det första gången någonstans i världen som man genom ett blodprov som tagits under graviditeten kunnat visa sambandet mellan fostrets nikotinexponering och adhd.

– Det här är det pålitligaste sättet att undersöka fostrets exponering för nikotin. Tidigare befolkningsundersökningar baserar sig på det mammorna själva berättat när det gäller rökning under graviditeten, konstaterar docenten Roshan Chudal, som är medlem i forskningsgruppen.

12,5 procent av mödrarna i Finland röker under början av graviditeten och sju procent röker genom hela graviditeten.

Forskningen är en del av en större helhet där man under graviditeten utreder centrala riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Forskningen har finansierats av Finlands Akademi, den amerikanska hälsomyndigheten National Institute of health (NIH), Brain and Behaviour Research Foundation och stiftelsen Suomen Lääketieteen Säätiö.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning