Forskning: Låt kranvattnet rinna innan du dricker

Låta vattnet rinna tills temperaturen på det kalla vattnet har stabiliserats. Då sjunker halterna av metall i vattnet. Bild: Mostphotos

Ju längre vattnet stått i vattenledningarna, desto större var halterna av nickel, bly och koppar.

Låt kranvattnet rinna en stund innan du dricker eller använder det i matlagningen. Det är rådet som Meri Sipilä ger i sitt färska diplomarbete vid Aalto-universitetet. Rådet gäller framför allt om vattnet stått i ledningarna i flera timmar innan användning eller om vattenkranarna är nya.

Sipilä undersökte vattnet i 30 fastigheter på olika orter i Finland. Det visade sig att metallhalten i kranvattnet var högre ju längre vattnet hade stått i rören. Halterna av nickel, bly och koppar var också högre om vattenledningarna och kranarna var nya.

Nickelhalterna var högre särskilt i vattnet i byggnader där kranarna hade förnyats inom ett år. Nicklet lossade troligen från nickelkrombeläggningen på kranen. Kopparhalterna var högre där kopparrören var nya. Blyet kom från mässingsdelar i kranar och skarvstycken i ledningarna.

Hushållsvatten får innehålla högst 20 mikrogram nickel per liter. I studien överskreds gränsen i en tredjedel av fallen där vattnet stått i över åtta timmar i vattenledningarna. Nickelhalten var som högst 80 mikrogram per liter. Nickelhalten föll till normal nivå när man lät vattnet rinna en stund innan användning.

Hur länge ska man då låta vattnet rinna? Tills temperaturen på det kalla vattnet har stabiliserats, är Sipiläs råd. Då sjunker metallhalterna till trygga nivåer.

Undersökningen visade att vattnet som kom från vattenverken var tryggt att använda. De högre metallhalterna förklarades av utrustningen i byggnaden där vattnet användes.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning