Forskning: Högre sjukfrånvaro under dagar med gatudamm

De grova partiklarna i gatudammet är skadliga för hälsan. Bild: Catariina Salo/SPT

Gatudamm orsakar hälsoproblem, men forskningen sackar efter. Institutet för hälsa och välfärd har gjort en undersökning där de ser en korrelation mellan mängden grova partiklar i luften och sjukfrånvaro bland personalen vid Helsingfors stad.

De dagar då halten partiklar från gatudamm i stadsluft är hög är sjukfrånvaron bland anställda inom Helsingfors stad högre än normalt. Det framgår av en undersökning som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd. I undersökningen utvärderades sambandet mellan antalet sjukfrånvarodagar med halten av grova partiklar under samma dag och under de föregående dagarna.

När halten av grova partiklar ökade med 10 mikrogram per kubikmeter andningsluft upptäckte man att sjukfrånvaron ökade med 1,8 procent. Hos spårvagnsförarna som exponeras för gatudamm i sitt arbete observerades effekter som var kraftigare än hos genomsnittet.

Trots att halterna av gatudamm är särskilt höga på våren upptäcktes inget samband mellan gatudamm och sjukfrånvaro under våren.

"Med anledning av detta finns det anledning att upprepa resultaten i andra forskningsupplägg, redan på grund av att materialet från våren är ganska litet. Det är dock möjligt att de grova partiklarna på våren är mindre skadliga", säger professor Timo Lanki, ledande forskare vid THL, i ett pressmeddelande.

Undersökningen utfördes åren 2002–2017. Analyserna genomfördes separat för hela året och för perioden med vårdamm (15 mars–15 maj). Som material användes uppgifter om sjukfrånvaron bland personalen på Helsingfors stad samt information om luftkvaliteten från Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Undersökningen finansierades av HRM.

Resultaten publicerades i tidskriften Ympäristö ja terveys 8/2020.

Gatudammet är den mest betydande källan för grova partiklar i stadsmiljö. Hälsoskadorna som de grova partiklarna medför är betydligt mindre kända än hälsoskadorna från mindre förbränningspartiklar.

Gatudamm innehåller många olika riskfaktorer såsom kvarts, metaller och endotoxiner av bakterieursprung.

I tidigare undersökningar förekommer tecken som tyder på till exempel sjukhusbesök och dödlighet i samband med höga halter av gatudamm, men ämnet har hittills bara undersökts i liten omfattning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning