Forskning: De flesta hanterar övergången till pensionslivet bra

De flesta pensionärer klarar övergången från arbetslivet till pensionen väl, visar en ny forskningsrapport från Göteborgs universitet. Bild: Anna Back/SPT

Att gå i pension beskrivs ofta som en form av kris och en period präglad av förluster, men de allra flesta hanterar pensionsövergången bra. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Forskaren Isabelle Hansson har undersökt förändringar i livstillfredsställelse under åren före och efter pensioneringen. Hennes avhandling visar att majoriteten hanterar övergången bra och har högre livstillfredsställelse de första åren efter att de lämnat arbetet.

– De flesta är bra på att anpassa sig till de förändringar i livet som pensioneringen medför. Många upplever en känsla av befrielse och ser den här tiden som en möjlighet att fokusera på sig själva och sina egna intressen, säger forskaren Isabelle Hansson i ett pressmeddelande.

Hansson är doktor i psykologi vid Göteborgs universitet. Hon understryker att det finns stora individuella variationer. Cirka 10 procent rapporterade lägre livstillfredsställelse efter pensioneringen. Individer med hög grad av känslomässig instabilitet rapporterade fler negativa upplevelser och större svårigheter att anpassa sig till livet som pensionärer.

– De här personerna rapporterade även lägre självkänsla, mindre autonomi, sämre sociala relationer samt sämre fysisk och kognitiv hälsa efter pensioneringen, säger Hansson i ett pressmeddelande.

Ekonomin är en annan viktig faktor. Individer som saknar grundläggande ekonomisk trygghet är särskilt utsatta.

Avhandlingen bygger på forskningsmaterial från en svensk undersökning om övergången från arbete till pension som genomförs vid psykologiska institutionen och Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning