Forskning: Bland societetslejonen i 1810-talets Åbo lobbade de ryska erövrarna för kejsaren

Utsikt mot Åbo domkyrka på en akvarell målad 1814 av arkitekten Carl Ludvig Engel. Societetslivet i Åbo blomstrade på 1810-talet då fler europeiska trender, evenemang och drycker kom in i bilden. Bild: Nationalbiblioteket / Finna.fi

Societetslivet med dans, soaréer och mingel var centralt då eliten i 1800-talets Finland byggde nätverk och befäste sin egen ställning. Umgänget hade också en betydande politisk och ekonomisk dimension, visar Topi Artukkas nya avhandling som utforskar den innersta elitens sociala spel i Åbo strax efter att Finland blivit ett ryskt storfurstendöme.

Nya, kosmopolitiska vindar blåste i societetslivet i Finlands största stad Åbo på 1810-talet. Till följd av kriget 1808–1809 hade Finland blivit ett ryskt storfurstendöme, vilket bland annat innebar a...