Forskning bedrivs inte via appeller

Om vi är överens om att nuvarande mobiltelefoni, 2G, 3G och 4G, inte orsakar cancer kan vi fundera på varför 5G skulle göra det.

I en insändare (HBL Debatt 13.3) hävdar Pirkko Lindberg att mobilstrålning "ger dna-skador, cancer, hjärtrytmstörningar, neurologiska skador, missfall, autism, adhd och astma". Några bevis för detta presenteras inte, annat än en hänvisning till den så kallade 5G-appellen. Denna appell har undertecknats av cirka 200 000 personer enligt Lindberg, men det är inte så forskning bedrivs.

Faktum är att det finns mycket och högkvalitativ forskning om radiovågor och de gränsvärden som finns är satta väldigt strängt. Det går naturligtvis aldrig att bevisa att något är ofarligt, men det finns ingen vettig forskning som skulle visa på någon farlighet.

"Strålningen", man borde hellre tala om "elektromagnetiska fält" från mobiler och surfplattor, är inte joniserande. Den saknar tillräcklig energi för att skada vårt dna. Någon förklaringsmodell hur denna strålning skulle kunna orsaka neurologiska skador saknas och skulle mobiltelefoner orsaka cancer borde vi ha sett en dramatisk ökning av cancer i samband med att man började använda mobiltelefoner.

Socialstyrelsen i Sverige har detaljerad statistik över olika typer av sjukdomar, för cancer i hjärnan och centrala nervsystemet ser vi att förekomsten är i stort sett lika från 1970 till 2016. Några dramatiska förändringar då mobil telefoni infördes kan man inte se.

Rapporten från EUROPAEM som Lindberg hänvisar till har sedermera dragits tillbaka då denna var ett rent plagiat av den så kallade "Bioinitiative report" som helt saknar trovärdighet.

Om vi är överens om att nuvarande mobiltelefoni, 2G, 3G och 4G, inte orsakar cancer kan vi fundera på varför 5G skulle göra det. 5G kan arbeta med högre frekvenser, men ju högre frekvens desto mera dämpas signalen av kläder, hud och så vidare. 5G arbetar dessutom med flera sändare och lägre effekt och använder i stället riktantenner för att styra signalen till rätt mottagare.

Däremot finns det stora pengar i utbyggnaden av 5G och intressen att stoppa denna utbyggnad hos länder som hamnat på efterkälken. Inte konstigt att många konspirationsteorier om 5G härstammar från Vladimir Putins trollfabriker.

Anders Gustafsson, ingenjör, Mariehamn

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning