Forskarna förbryllade – hur ska man avliva fisk smärtfritt?

Bild: Mostphotos

Vi äter allt mer odlad fisk. Enligt svenska forskare går det inte att garantera att den avlivas snabbt och smärtfritt.

Många av de vanligaste metoderna som används för att bedöva och avliva odlad fisk kan inte garantera att fiskarna avlivas snabbt, smärtfritt och effektivt. Det visar en ny studie som publicerats av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs universitet (GU) i den vetenskapliga tidskriften Animal, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Enligt forskarna vet man inte mycket om hur fisk upplever momenten kring slakten, men de konstaterar att flera av metoderna är undermåliga.

Försöket utfördes på en svensk odling där forskarna undersökte indikatorer på stress hos röding. En del av fiskarna bedövades med koldioxid, vilket är den överlägset vanligaste metoden inom kommersiell odling i Sverige. De andra bedövades med hjälp av el-exponering, som är ett nyutvecklat system.

– Vi ville jämföra de två bedövningsmetoderna ute hos odlarna, eftersom direkta experimentella jämförelser på plats i verkligheten är väldigt ovanliga när nya metoder för att bedöva fisk utvärderas, säger Albin Gräns, forskare vid SLU enligt pressmeddelandet.

De första resultaten visade betydande fördelar med el-exponering, eftersom denna metod ledde till klart lindrigare stressrelaterade beteenden jämfört med den traditionella koldioxiden. När forskarna sedan jämförde halterna av olika stressrelaterade ämnen i blodprov blev de förvånade.

– Det visade sig att de fysiologiska och de beteendemässiga indikatorerna på stress visade helt motsatta resultat. Samtidigt som bedövning med hjälp av el-exponering lindrade de stressrelaterade beteendena så ledde denna metod till ökad utsöndring av stresshormon, säger Gräns.

Problemet för forskarna är att det inte finns något enkelt sätt att bedöma om fiskar är vid medvetande eller inte. Det är bara om fisken är vid medvetande som den faktiskt upplever någon form av smärta, stress eller obehag.

– Vi vet inte om vissa av de behandlingar som rutinmässigt används för att "lugna" fisk i samband med slakt bara gör fiskarna orörliga och i själva verket bara lugnar den mänskliga åskådaren, säger Albin Gräns.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03