Forskarlag förstod varför tarmvävnad försvagas – upptäckt kan hjälpa cancerpatienter

Forskningsgruppen som belönas med årets Medix-pris arbetar under ledning av biträdande professor Pekka Katajisto (bakom). Huvudforskaren Nalle Pentinmikko har bland annat arbetat med tunntarm från möss för att förstå hur tarmvävnad försvagas. Bild: Martti Ahlstén

Om stamcellerna i tarmen kunde genomgå en föryngringskur så kunde fler patienter i framtiden klara sådana cancerbehandlingar som i dag bedöms vara för tunga.

En forskargrupp vid Helsingfors universitet belönas i dag med Medix-priset på 20 000 euro för sitt arbete med att reda ut om åldrande vävnad i kroppen kunde föryngras. Frågan har en koppling till blan...