Forskargrupp gick vidare med utredning om munskydd – förespråkar nu en allmän rekommendation

Forskare vid Helsingfors universitet anser att en rekommendation om munskydd skulle vara till nytta i Finland. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Forskare vid Helsingfors universitet har fortsatt forska i de undersökningar som i maj användes för att utreda nyttan av munskydd i Finland. Enligt forskarna kan munskydd trots allt vara till nytta i bemästrandet av coronaviruset.

En forskargrupp vid Helsingfors universitet ser belägg för att en rekommendation om munskydd kan vara till nytta i Finland.

Forskargruppen har gått igenom samma material som användes för Social- och hälsovårdsministeriets utredning om nyttan av munskydd i maj. Enligt den utomstående utredning som ministeriet då lät göra har munskydden minimal, om alls någon, inverkan på spridningen av luftvägsinfektioner bland befolkningen.

Resultaten av forskargruppens analys är nu publicerade, men ännu inte referensgranskade.

Äldre forskare Hanna M. Ollila vid Helsingfors universitet säger till SPT att utredningen i maj gick igenom fem separata undersökningar, men resultatet från undersökningarna sammanställdes aldrig, det vill säga ingen metaanalys gjordes.

– Vi blev intresserade av att se om resultatet skulle se annorlunda ut om de separata undersökningarna sammanställs med varandra, säger Ollila.

Då forskargruppen nu sammanställt de separata undersökningarna blev resultatet det motsatta, alltså att munskydd kunde vara till god nytta för att hindra spridningen av coronaviruset, säger Ollila.

Nackdelarna avtog med tiden

Ollila säger att oro på många håll väckts om att munskydden snarare skulle ge fler nackdelar än fördelar.

– Nackdelarna som det rapporterats om har främst handlat om olägenheter kring att bära munskydd. Exempelvis var en av de kontrollerade studierna i ministeriets utredning genomförd på en grupp studerande i Nordamerika. De upplevde det obekvämt att bära munskydd.

Ollila säger att de självrapporterade olägenheterna minskade med tiden då personerna blev vana med att bära munskydd.

– Jag hoppas verkligen på en rekommendation om munskydd i Finland. Och den åsikten baserar jag inte endast på denna undersökning, utan på ett flertal nyligen utförda undersökningar, säger Ollila.

– Speciellt i riskområden, såsom i kollektivtrafiken eller i områden där många smittofall förekommit, anser jag att munskydd behövs.

MTV var först med nyheten.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning