Forskare: Välfärdssamhället försvann under Stubb och Sipilä

Juha Sipilä (C) och Alexander Stubb (Saml) vid regeringsförhandlingarna 2015.Bild: Arkiv/Tor Wennström

Ny forskning vid Helsingfors universitet visar att den nordiska välfärdsstaten försvunnit ur de finländska regeringsprogrammen. Förändringen skedde under ledningen av statsministrarna Alexander Stubb (Saml) och Juha Sipilä (C).

Juha Sipiläs regering är ideologiskt mer homogen och toppstyrd, enligt forskarna, och har inte varit tvungen att kompromissa och gå i genom långa förhandlingar under regeringsbildningen. Det har påverkat slutresultatet och kan bland annat ha möjliggjort social- och hälsovårdsreformen, tror forskarna.

Forskarna säger att paradigmskiftet som poängterar individens egen kapacitet och förmåga att välja kommer att förändra det finska välfärdssamhället. Social- och hälsovårdsreformen är ett tydligt steg på denna väg.

– Finland har tagit ett steg i en helt ny riktning, säger docent Matilda Hellman vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet i ett pressmeddelande.

När man tidigare varit tvungen att förhandla och kompromissa har regeringarna skrivit ner de överenskomna politiska målen detaljerat, vilket lett till att de välfärdsstatliga strukturerna är tydligt uttalade. Jyrki Katainens sexpack-regering är enligt Hellman ett gott exempel på detta, trots att man då inte ansåg den vara särskilt välfärdsstatsvänlig.

Tidigare har man hänvisat till att Finlands välfärdsstat urholkades i och med Esko Ahos regering under recessionen i början av 1990-talet. Den nya studien daterar den slutliga försvagningen och exkluderingen av de begrepp som hänför sig till den nordiska välfärdsstaten till Alexander Stubb (2014) och Juha Sipilä (2015).

Studien granskar regeringsprogrammen från 1950-talet till i dag.

Fakta

Tre perioder

Regeringsprogrammen kan enligt forskarna grupperas i tre perioder som utgör enhetliga kategorier då regeringarnas inställning till välfärdsstaten formulerats. Tre regeringsprogram sticker enligt forskarna ut ur mängden:

Paavo Lipponens andra program (1999) som starkt betonar välfärdspolitiken.

Jyrki Katainens program (2011) som är en detaljerad plan där välfärdspolitiska institutioner är starkt representerade.

Juha Sipiläs program (2015) som skiljer sig bjärt från tidigare program genom sitt tilltal och format samt avsaknad av välfärdspolitik i dess nordiska betydelse.

Källa: Artikeln Declaring, shepherding, managing: The Finnish welfare state ethos in Finnish government programmes. 1950–2015 av Matilda Hellman, Marjukka Monni och Anna Alanko publiceras i tidskriften Research on Finnish Society.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00