Forskare undersökte finlandssvenska elevers betyg – "Allt ligger i skolornas händer"

Bildtext: – Min uppgift är att ge finlandsvenska lärare redskap för att diskutera hur de kunde stöda sina elever att nå bättre resultat, säger Satya Brink. Bild: Markku Ulander

Satya Brink gjorde en djupdykning i finlandssvenska barns betygutveckling.

Det låter så enkelt när forskaren Satya Brink säger det: Följ upp elevernas betyg bättre.

– Om två år kommer nästa Pisaresultat. Ni har gått neråt varje gång. Om ni vet vad som händer i skolorna kan ni ändra på skolresultaten ganska snabbt.

Det som Brink gjort är en kartläggning av elevers prestationer i matematik och modersmål från årskurs fem till studentexamen i några utvalda skolor. Fokus låg på informationstappet som sker då elever byter skola, från sexan till sjuan eller då de kommer till gymnasiet, säger Brink. Om betygsuppgifterna följer med barnen kan lärare bättre förbereda sig på hurdana individer och grupper som kommer att sitta i klassen.

Brink vill skrota vissa uppfattningar, som att det är "normalt" att betygen sjunker då man kommer till sjuan, det som förr kallades högstadiet. Brink har också tittat på yttre faktorer: finns skolan i en stad eller på glesbygden, är svenska är ett starkt språk i näromgivningen?

– Betyder sådant något? Nej. Det handlar om skolorna, allt är i deras händer. De kan göra något.

"Nya redskap, ny insikt"

Kanadensaren Brink har arbetat med Pisaresultat i sitt hemland och internationellt då hon ombads titta på Finlands Pisaresultat 2012.

– En gång var ni etta bland västländerna. Sedan har det bara gått neråt.

Sedan dess har hon anlitats av Kulturfonden. Fokus har flyttats från nationella resultat till den finlandssvenska skolvärlden och individnivå.

– Varje gång har det fötts nya tankar. Det är bra för Svenskfinland att få externa blickar riktade mot oss, säger Kulturfondens direktör Leif Jakobsson.

Det som Brink gjort handlar om kärnan i Kulturfondens uppgift, att stöda utbildningssatsningar, säger Jakobsson. Han hoppas att man nu i kommunerna och vid exempelvis Kommunförbundet och Utbildningsstyrelsen följer upp Brinks arbete.

– Vi kan nu ge nya redskap och en ny insikt.

Utvidgas till yrkesskolor

Det som Brink kommit fram till presenteras på ett fullsatt seminarium på torsdagen. I vissa skolor samlas lärare för att se den streamade sändningen, som efteråt läggs upp på Youtube.

Brink talar om en "individuell läroplan och betonar att hennes slutsatser ska tillämpas enligt vad som lämpar sig bäst i olika skolor.

– Feedback är inte en nummer utan en process där man sätter sig ned med barnet och föräldrarna och diskuterar.

I september utvidgas projektet. Då börjar Brink kartlägga data från fem yrkesinstitut i olika delar av Svenskfinland.

– Vi måste ha stora drömmar, men inte stanna vid dem utan göra den verkliga. För det behöver vi redskap. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03