Forskare: Trump har orsak att ta itu med Kina

Bild: Ksf Media

Även om Donald Trumps metoder kan ifrågasättas, anser Etla-forskaren Katariina Nilsson Hakkala att den amerikanska presidenten har goda skäl att ta itu med Kinas handelspolitik. – Kina snedvrider konkurrensen med dumpade priser och pressar utländska företag att flytta sin forskning och utveckling till landet, säger hon.

Oron för ett handelskrig dämpades en aning i går efter uppgifter om att samtal har förts mellan USA och Kina, där man bland annat diskuterat möjligheterna att minska det amerikanska handelsunderskottet. Enligt The Wall Street Journal är den amerikanske finansministern Steven Mnuchin redo att besöka Peking för att förhandla om en lösning på handelskonflikten. Också från kinesiskt håll meddelas att man är beredd till samtal med USA.

Förra veckan trädde USA:s importtullar på stål och aluminium i kraft, samtidigt som president Donald Trump hotade sätta tull på kinesiska importvaror till ett värde av 60 miljarder dollar. Kina svarade genast med att hota med tull på amerikanska importvaror. Världens börser backade på bred front, men i går var humöret åter lite bättre.

Kina dumpar priserna

Katariina Nilsson Hakkala, sakkunnig inom handelspolitik och internationell handel vid näringslivets forskningscentral Etla, säger att Trumps metoder kan ifrågasättas, men hon anser att presidenten har goda skäl att ta itu med Kinas handelspolitik.

– Det inte är för skojs skull Trump vill sätta i gång ett handelskrig. Den kinesiska staten subventionerar många företag, vilket gör att de kan dumpa priserna på bland annat på stål och solpaneler. Det snedvrider konkurrensen vilket är ett problem inte bara för USA, utan också för EU. På det sättet har EU och USA gemensamma intressen i fråga om Kina.

Ett annat problem, som det enligt Nilsson Hakkala talas mindre om, är Kinas metoder för att tvinga utländska företag att flytta sin forskning och utveckling till Kina. Flytten är ett villkor för att de ska få tillstånd att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden.

En annan påtryckningsmetod är Kinas förbud mot intern fakturering inom utländska företag, vilket betyder att företag som låter tillverka produkter i Kina inte kan föra kostnaderna för produktutvecklingen till hemlandet. I stället försöker Kina tvinga de utländska företagen att ta ut vinsterna i Kina, vilket är mindre fördelaktigt för företagen.

– Visst bygger det på en sorts frivillighet från företagens sida, eftersom företagen har så mycket att vinna på att få sälja på den kinesiska marknaden. Men metoderna har väckt oro för att de europeiska och amerikanska företagens konkurrenskraft urholkas när kinesiska företag kopierar deras företagsspecifika kunnande och teknologi. Det här har pågått länge, men det är först under Trumps tid som har USA börjat reagera på metoderna.

WTO:s roll ifrågasätts

Medan Nilsson Hakkala har förståelse för Trumps åtgärder mot Kina, säger hon att hoten om stål- och aluminiumtullar mot EU är mera obegripliga. EU har undantagits från tullarna åtminstone till den 1 maj medan förhandlingar pågår, men hur det går sedan är ovisst. När det gäller Nafta-länderna Mexiko och Kanada försöker Trump utöva påtryckning inför omförhandlingen av frihandelsavtalet länderna emellan.

En central fråga är enligt Nilsson Hakkala hur Trumps agerande påverkar Världshandelsorganisationen WTO och dess mandat att lösa handelstvister, ifall Trump nu bryter mot WTO:s regler. Under åren 1995–2015 har USA fört 549 antidumpningsfall gällande Kina till WTO, medan Kinas motsvarande siffra för USA är 127.

För Finlands del säger hon att ovissheten just nu är det mest skadliga.

– Stabilitet i världsekonomin är viktig, att alla vet vilka spelregler som gäller. Det är problematiskt om man vet att reglerna kan ändras, men inte hur.

Thomas Palmgren, chef för internationella ärenden vid Företagarna i Finland, säger att det mesta trots allt rullar på som vanligt för de finländska företagen. Han anser att ett handelskrig till varje pris borde undvikas eftersom det skulle vara ett hot mot hela det regelbaserade internationella handelssystemet.

– Det har tagit lång tid att bygga upp, men kan lätt förstöras.

När det gäller kinesiska produkter så har det länge funnits ett stort överskott på kinesiskt stål på världsmarknaden. Sett ur finländsk synvinkel är läget tudelat, eftersom Finland å ena sidan är stålproducent, men å andra sidan finns finländska företag som använder kinesiskt stål.

– EU vill inte att kinesiskt stål dumpas inom EU, vilket ligger nära tillhands eftersom Kina omfattas av de amerikanska ståltullarna. Men någonstans ska Kina placera sitt överskott. Om Kina försöker dumpa det inom EU så kommer motåtgärder från EU, säger Palmgren.

"Ingen vinner på handelskrig"

Om det går så att också EU drabbas av de amerikanska ståltullarna efter den 1 maj, ser Palmgren tre möjliga alternativ: inga motåtgärder, motåtgärder som begränsas till stål- och aluminiumprodukter, eller EU:s hela färdiga lista på motåtgärder värda 2,83 miljarder euro.

– Jag anser att motåtgärderna bör vara så begränsade som möjligt för att undvika en eskalering. Ett handelskrig skulle inte gagna någon, men inverka negativt på den globala ekonomin.

Palmgren finner hela situationen absurd med tanke på att EU och USA av tradition varit bundsförvanter och att vi ännu för ett par år sedan förberedde det transatlantiska frihandelsavtalet TTIP.

– Då hade man knappast kunnat tänka sig att vi några år senare diskuterar ett handelskrig.

I fredags införde USA importtullar på stål och aluminium på 25 respektive 10 procent. EU och en rad länder utanför unionen har fått ett tillfälligt undantag, för EU:s del fram till den 1 maj.

De amerikanska åtgärderna är främst riktade mot Kina. Ett av Donald Trumps huvudsyften är att minska USA:s handelsunderskott gentemot Kina med 100 miljarder dollar det kommande året. I fjol nådde underskottet rekordnivån 375 miljarder dollar.

Förra veckan hotade Trump också med tullar på kinesiska importvaror till ett värde av 60 miljarder dollar. Kina svarade genast med ett motsvarande hot.

I relationen till EU störs USA av EU:s generellt högre tullar på amerikanska varor än vice versa. Det gäller särskilt EU:s 10-procentiga tullar på amerikanska bilar jämfört med USA:s biltullar på 2,5 procent.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning