Forskare som iq-stämplar finlandssvenskar får mothugg

Bild: Antti Aimo-Koivisto

Finlandssvenskar har lägre IQ än finskspråkiga, påstår en Uleåborgsforskare. Men rapporten får hård kritik.

"Nu är det bevisat: De med finska som modersmål har högre intelligenskvot än finlandssvenskarna."

Så löd rubriken i onsdagens Ilta-Sanomat.

Men det kan hända att påståendet inte stämmer. Rubriken bygger på en intervju med Edward Dutton, antropolog och timlärare vid Uleåborgs universitet. I sin senaste studie har han jämfört språkgruppernas resultat i Pisaundersökningar under tolv års tid och kommit fram till att finskspråkiga 15-åringar har 3,9 punkter högre IQ än svenskspråkiga.

– Resultatet förvånade mig, säger Dutton som hade väntat sig att finlandssvenskarna - som enligt hans mening har en annan status i samhället - skulle vara de med högre IQ.

Hungersnöden en förklaring?

Vid en intervjusituation förklarar han resultatet utifrån en hypotes om att finskspråkiga i inlandet drabbades hårdare av svälten åren 1695-97 än svenskspråkiga kustbor som hade fisket att ta till, och att medelintelligensen bland finskspråkiga därmed kunde stiga märkbart som en följd av naturligt urval.

Men nu ifrågasätts Edward Duttons forskning i hårda ordalag av professor Jouni Välijärvi som leder pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och basar för Pisaundersökningarna i Finland.

– Det stämmer att de svenskspråkiga har lyckats lite sämre i Pisamätningarna. Men det beror på att en femtedel av de som går i svenska skolor har finska som hemspråk. Det förklarar skillnaden, säger Välijärvi som ställer sig mycket tveksam till Duttons rapport.

Van vid kritik

Med hjälp av så kallad korrelationsanalys "översatte" Dutton skillnader i Pisa till skillnader i intelligenskvot, IQ.

– Det ifrågasätter jag starkt. Pisaresultaten kan inte användas som en indikator för intelligens, särskilt inte på gruppnivå, säger Jouni Välijärvi som påpekar att det finns många andra faktorer som spelar in, till exempel skolans sätt att jobba och elevens hemförhållanden.

Dutton har kritiserats tidigare men är ändå besviken över Välijärvis respons som han kallar förolämpande.

– Det han säger är nonsens. Korrelationen är stark mellan Pisaresultaten och IQ. Välijärvi söker små svagheter i min studie och drar stora växlar på dem. Men jag skulle säkert göra det samma med hans studier, säger Dutton.

Hans rapport ska mycket snart publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det förvånar Jouni Välijärvi:

– Materialet ger inte något som helst stöd för artikelförfattarens slutsatser som är mycket tendentiösa. Rapporten lever inte upp till vetenskapliga krav.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning