Forskare slår larm om lemurer

Allt fler av Madagaskars unika lemurer hotas av utrotning, enligt en ny forskarrapport. Av rapporten framgår att 95 procent, 105 av totalt 111 arter, nu klassas som sårbara, starkt hotade eller akut hotade.

Det innebär att lemurerna är de överlägset mest utsatta av alla primater, och en av de mest utsatta grupperna av organismer på jorden.

– Detta är tveklöst den högsta procentsiffran som noterats för någon större grupp bland däggdjuren och någon större grupp bland ryggradsdjuren över huvud taget, säger lemurforskaren Russell Mittermeier, verksam inom organisationen Global Wildlife Conservation.

Antalet arter som nu placeras i den högsta hotkategorin, akut hotade, har ökat från 24 till 38.

Världens minsta primat

Bland arterna som har uppgraderats återfinns världens minsta primat, Madame Berthes musmaki, alla nio arter av sifakor, och indrin. Den sistnämnda är den största av alla lemurer och är berömd för sitt märkliga sångläte.

Rapporten har sammanställts av över 50 forskare inom Internationella naturvårdsunionens (IUCN) specialistgrupp för primater.

Orsaken till det prekära läget är den omfattande skogsskövlingen på Madagaskar. Illegala avverkningar, destruktivt svedjebruk och träkolsbränning gör att människorna för varje år äter sig allt djupare in i de återstående skogarna. Den utlösande faktorn är befolkningsökningen som hör till de högsta i världen.

Madame Berthes musmaki väger bara 30 gram vilket gör den till världens minsta primat. Den finns bara inom ett mindre område på västra Madagaskar och klassas nu som akut hotad. Arkivbild. Bild: Louise Jasper

Nya hot

Forskarna har också upptäckt två nya och snabbt växande hot. Dels verkar det som om det har blivit allt vanligare att lemurerna jagas för sitt kött, dels fångas djuren allt oftare för att hamna i fångenskap som sällskapsdjur.

Forskarna påpekar dock att det inte skulle krävas några exceptionella åtgärder för att säkra de flesta arternas överlevnad. En aktionsplan som har tagits fram visar att det skulle räcka med en summa på knappt tio miljoner dollar för att stärka skyddet av de viktigaste områdena. Kan den genomföras har lemurerna trots allt en framtid.

Fakta

Madagaskars lemurer

Madagaskar är världens fjärde största ö. Djurvärlden är mycket speciell och består nästan uteslutande av arter som inte förekommer någon annanstans. På grund av svår naturskövling är dock merparten av arterna numera hotad. Endast 10 till 20 procent av den ursprungliga växtligheten finns kvar.

Lemurerna, överfamiljen Lemuroidea, utgörs av 111 arter inom fem familjer, vilket innebär att drygt 20 procent av alla arter av primater på jorden och en tredjedel av alla existerande familjer inom ordningen finns på Madagaskar. Det innebär att Madagaskar har den största mångfalden av primater av alla länder i världen.

Källa: IUCN (TT)

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03