Forskare ser stor CCS-potential i Finland

Utan avskiljning och lagring av koldioxid blir det dyrare för Europa och Finland att nå klimatmålen. Enligt VTT kunde Finland satsa på "bio-CCS" som kan ge negativa utsläpp.

Det är inte gratis när Finland nästan ska eliminera sina klimatutsläpp på 35 år, men kostnaderna kan halveras om CCS-teknik ingår i åtgärdspaletten. Tekniken är relativt förmånlig vid en så stor utsläppsreduktion, bedömer Sebastian Teir på Teknologiska forskningscentralen VTT som har utvärderat CCS-teknikens förutsättningar.

Enligt VTT:s kalkyl kunde CCS kostnadseffektivt stå för en tredjedel av Finlands framtida utsläppsminskning, eller 16–19 miljoner ton koldioxid om året. Men det finns ett krux:

– Det förutsätter att man tillämpar CCS också för biobränsle, men i dag är biomassa inte en del av utsläppshandeln och därför saknas ekonomiska incentiv för så kallad bio-CCS, säger Teir.

När kraftverken förbränner biomassa räknas utsläppen som noll. Kopplar man CCS-teknik till biokraftverk och fångar in de faktiska koldioxidutsläppen kan vi uppnå "negativa utsläpp" om EU accepterar logiken. VTT har precis provkört en testanläggning för kemcyklisk förbränning, som är en ny lovande teknik för bio-CCS.

– Vi är veterligen först i världen med att testa tekniken för träpellets, säger Teir.

I VTT-kalkylen utgörs Finlands CCS-potential till fyra femtedelar av bio-CCS. Den sista femtedelen uppnås genom att koppla CCS till utsläppstung industri som stålfabriker eller oljeraffinaderier, men inte till fossil kraftproduktion.

– CCS har kritiserats för att tekniken tillåter fortsatt bruk av fossila bränslen, men i Finland skulle det knappast löna sig att tillämpa den på kolkraftverk, säger Teir.

Trots stora satsningar på forskning och utveckling har CCS-tekniken blivit lönsam bara i några specialfall ute i världen. Fram till den isländska innovationen har alla europeiska demonstrationsprojekt lagts ned. Tekniken har varit dyr, delvis för att EU:s klimatpolitik misslyckats med att hålla ett vettigt pris på utsläppsrätterna.

– Men CCS är också energikrävande och sänker därför kraftverkens verkningsgrad, men det ser inte ut att gälla för kemcyklisk förbränning av biomassa. Bio-CCS kan ha en stor potential i hela Europa, säger Teir.

Till Island säger han grattis.

– De har fått väldigt positiva resultat tack vare att de har reaktiv basalt i sin berggrund. Det har vi inte i Finland.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning