Forskare oroad: Toppmötet kan snedvrida Finlandsbilden

Hör Finland till väst – eller är vi i gråzonen? Att toppmötet utmålas vara på neutral mark kan ge en felaktig bild av Finland. – Den uppenbara risken finns, säger Charly Salonius-Pasternak, äldre forskare vid utrikespolitiska institutet i Finland.

På måndag är världens blickar på Finland. Men varför ordnas toppmötet mellan presidenterna Donald Trump och Vladimir Putin just i Helsingfors?

– Det bästa sättet att se på det är att det är politiskt problemfritt, säger äldre forskaren Charly Salonius-Pasternak, som specialiserar sig på amerikansk politik och finländsk säkerhets- och försvarspolitik.

Enligt Salonius-Pasternak spelade flera faktorer roll då valet föll på Finland. En faktor är Finlands geografiska läge. Putin är upptagen med VM-finalen i Moskva dagen innan mötet och det tar inte lång tid för honom att flyga till Finland. En annan orsak är att Finland är bekant sedan tidigare, vilket spelade roll med tanke på mötets snäva tidtabell.

Den sista orsaken som Salonius-Pasternak nämner är att Helsingfors ses som politiskt passande.

– Varken Trump eller Putin känner att de gav efter i valet av Helsingfors. Putin ville knappast träffas i Bryssel eller Trump i Vitryssland.

Risk för feluppfattning

Salonius-Pasternak ser tudelat på mötets betydelse för Helsingfors. Han säger att Finland har chansen att ge en uppdaterad bild av landet.

– Det är en trevlig möjlighet, säger han.

Men å andra sidan riskerar Finland att utmålas som ett land som inte hör till väst utan som fortfarande ligger i gråzonen. Salonius-Pasternak säger att det finns en risk för en stämpel som inte gynnar oss.

– Jag har oroat mig mycket för det. De första artiklarna som handlade om Helsingfors talade också om orten som neutral. Vi får se om det vänder. Jag tror inte att Putin ser Finland som neutralt, men det är ändå en skillnad mellan att mötas i Helsingfors och att mötas i London.

Förväntar sig ingen riktig överenskommelse

Inför mötet har det spekulerats om vad Trump och Putin kommer att tala om. Situationen i Syrien, den påstådda ryska inblandningen i det amerikanska presidentvalet och sanktionerna mot Ryssland är tre ämnen som flitigt nämnts.

Det kan också hända att Trump och Putin kan hitta en gemensam ton vad kriget i Syrien beträffar – men Salonius-Pasternak tror inte att mötet kommer att utmynna i en konkret och genuin lösning.

– En överenskommelse sker inte så snabbt – det händer bara i filmer.

Trots det saknar inte Trumps eller Putins ord tyngd. Salonius-Pasternak påpekar att det vore en väldigt stark signal om Trump till exempel talade om Krim som en del av Ryssland.

Trump har kritiserats för att gå med på att träffa Putin i enrum och är pressad att visa upp någonting konkret efter mötet. Salonius-Pasternak säger att den amerikanska presidentens sits är svårare än Putins inför mötet.

– För Putin är det redan trevligt att Trump åker hela vägen till Finland för att möta honom. Det understryker att Ryssland är en stormakt. Allt man kan få är positivt.

– Det är mycket svårare för Trump att få någonting av Putin. Trump måste visa att han är färdig för dialog, men kan inte vara för mjuk. Det hör inte till hans personlighet att vara en undersåte.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46