Forskare om regeringens beslut: "Scenarierna bygger på antaganden och spekulationer"

De här scenarierna bygger på väldigt mycket antaganden och spekulationer. I värsta fall kan coronaviruset hänga med oss i flera års tid oavsett vad vi gör, säger Ilkka Julkunen, professor i virologi vid Åbo universitet. Bild: Mikael Piippo/SPT

Regeringens beslut att avveckla restriktionerna bygger på en lång rad antaganden som kan slå fel. Enligt en virologisk expert är det inte alls sagt att vi blir av med coronaepidemin inom ett år.

Arbetsgruppen Martti Hetemäkis rekommendationer om avvecklingen av restriktionerna bygger på olika scenarier om coronaepidemins utveckling. I fokus står det så kallade reproduktionstalet, som mäter det förväntade antal personer som smittas av en person som bär på coronaviruset.

Det är inte alls sagt att det blir en andra våg i den omfattning som rapporten förutspår.

Innan regeringen införde tuffa restriktioner i mitten av mars var reproduktionstalet uppe i 2,4. Nu ligger RO-talet under ett, vilket innebär att sjukdomens framfart har avtagit. Enligt prognoser från Institutet för hälsa och välfärd, THL, skulle coronaepidemin kunna kväsas om ett år om reproduktionstalet ligger i snitt kring ett.

– Vi har de fem senaste veckorna haft allt färre nya fall av coronasmittade liksom färre patienter som behöver intensivvård. Den politiska logiken verkar vara den att epidemins förlopp inte längre är akut och att det därför är möjligt att omvärdera behovet av tuffa restriktioner, säger Ilkka Julkunen, professor i virologi vid Åbo universitet.

Osäkert om det blir en andra våg

Julkunen vill inte ta ställning till vare sig regeringens hybridstrategi eller tillförlitligheten i de scenarier som Hetemäkis rapport presenterar.

Allt beror på befolkningens förmåga att hålla social distans och följa de rekommendationer som har utfärdats

– Restriktionerna om rörelsefriheten kan inte upprätthållas för evigt. Det gäller att pröva sig fram samtidigt som man försöker hitta en balans mellan att dämpa epidemins framfart och minimera de negativa effekterna av restriktionerna för befolkningen, säger Julkunen.

Den finska hybridstrategin bygger på tanken att restriktionerna avvecklas stegvis i kombination med en systematisk testning, smittspårning, isolering av smittade patienter och effektiv vård av dem som har insjuknat i covid-19.

Finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki har lett den arbetsgrupp som utarbetat rapporten om Finlands hybridstrategi och hantering av coronaepidemin. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Om alla restriktioner skulle hävas i ett slag skulle antalet personer som behöver intensivvård öka från THL:s tidigare uppskattning på 3 600 till 5 100 patienter under de närmaste 4–5 månaderna. Som mest skulle nästan 1 000 personer behöva intensivvård samtidigt om alla restriktioner slopades, enligt Hetemäkis rapport. Oavsett vilket scenario som väljs så räknar arbetsgruppen med en andra epidemivåg i höst.

– Det är inte alls sagt att det blir en andra våg i den omfattning som rapporten förutspår. Det får tiden utvisa. Allt beror på befolkningens förmåga att hålla social distans och följa de rekommendationer som har utfärdats, säger Julkunen.

Två alternativa modeller

Hetemäkis arbetsgrupp bygger sina scenarier på två alternativa utvecklingsmodeller. I den ena modellen skulle en successiv avveckling av restriktionerna leda till att reproduktionstalet stiger till 1,8 under en period på fyra månader. När återstoden av restriktionerna luckras upp i september så skulle den epidemiologiska kurvan enligt prognosen inte längre stiga, tack vare ett utbrett immunförsvar som har utvecklats bland befolkningen. Enligt detta scenario skulle epidemin ge vika i början på nästa år.

I den andra modellen skulle regeringen satsa på en försiktigare avveckling av restriktionerna i fem månaders tid och sikta på att hålla reproduktionstalet kring 1,6. I den här modellen skulle epidemin dra ut på tiden till hösten 2021 samtidigt som modellens fördelar vore färre patienter som behöver sjukhusvård eller intensivvård. Å andra sidan skulle den här modellen medföra ett epidemiologiskt förlopp med tre vågor.

Statsminister Sanna Marin (SDP) informerade om regeringens planer att häva en del av restriktionerna av rörelsefriheten på måndagen. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

– De här scenarierna bygger på väldigt mycket antaganden och spekulationer. I värsta fall kan coronaviruset hänga med oss i flera års tid, säger Julkunen.

Svårt med öppna gränser

I praktiken kommer statsminister Sanna Marins regering att pröva sig fram enligt en metod där man kan tvingas alternera mellan modellerna och turvis avveckla eller skärpa restriktionerna beroende på hur epidemin utvecklar sig och hur det viktiga reproduktionstalet formas i takt med att restriktionerna monteras ned. Det övergripande målet förblir detsamma som tidigare, alltså att skydda riskgrupperna och se till att sjukvårdens kapacitet att vårda patienter inte överbelastas och försvagas.

Öppningen av gränserna ska enligt Hetemäkis rapport koordineras med de grannländer som "har en liknande epidemiologisk situation" som Finland.

– Det kan bli ett svårt beslut med tanke på utgångsläget i Sverige och Ryssland. I bägge länder är antalet smittade mycket högt och i Sverige är dödssiffran i relation till befolkningsmängden hög. Estland har å andra sidan en situation som påminner om vår. Det vettigaste vore om EU kunde koordinera öppningen av gränserna, säger Julkunen.

S-gruppen har effektiverat rengöringen av sina kundvagnar för att förebygga spridningen av coronaviruset. Enligt regeringens rapport kan coronaepidemin pågå till hösten 2021. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Den finska hybridstrategin bygger på att en stegvis avveckling av restriktionerna ska kombineras med systematisk testning, smittspårning, isolering av smittade patienter och effektiv vård av dem som har insjuknat i covid-19.

Trots att restriktionerna avvecklas är det viktigt att den sociala distanseringen fortsätter som tidigare.

Öppningen av gränserna ska koordineras med de grannländer som "har en liknande epidemiologisk situation" som Finland.

Coronavirusets så kallade reproduktionstal kommer att stiga till 1,6 eller 1,8 efter att restriktionerna avvecklas. Epidemin kan pågå i minst ett års tid.

Om alla restriktioner avvecklades på en gång skulle behovet av intensivvård öka från den tidigare uppskattningen på 3 600 till 5 100 patienter under de närmaste 4–5 månaderna.

Isoleringen av riskgrupper fortsätter som tidigare, trots att en del av restriktionerna i övrigt avvecklas.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning