Forskare om pandemins inverkan på rederier och varv: "Den största frågan är osäkerheten"

Åbovarvet Meyer Turku håller fast vid sin produktionstidtabell trots att man inlett samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen. Dessutom brottas varvets kunder med ekonomiska problem på grund av coronakrisen. Bild: Mikael Piippo/SPT

Det statliga finansieringsbolaget Finnvera har garanterat miljardlån till kryssningsrederier. Om rederierna går i konkurs kan räkningen falla på finska staten.

Coronaviruspandemin har skapat stor global osäkerhet i kryssningsbranschen och orsakat ekonomiska problem för kryssningsrederierna. Under de senaste åren har beställningarna av stora kryssningsfartyg...