Forskare om IPCC:s köttrekommendation: "Lösningen är inte att stigmatisera köttätare"

Köttkonsumtionen måste skäras ned, enligt IPCC:s rapport. Bild: Pekka Sakki/Lehtikuva

Forskarna och köttindustrin har olika åsikter om huruvida en köttskatt är effektiv.

Förenta Nationernas klimatpanel IPCC publicerade på torsdagen en rapport om sambandet mellan den globala markanvändningen och klimatförändringen.

För att minska utsläppen av växthusgaserna måste vi bland annat äta mindre kött, slår rapporten fast. Köttindustrin producerar stora mängder växthusgaser. De här utsläppen uppstår bland annat då skogar huggs ner för att omvandla dem till betesmarker för djur eller åkermarker för produktion av foder.

En annan av orsakerna till att köttindustrin orsaka stora växthusgasutsläpp är att det krävs stora mängder foder för att producera kött. Det är alltså en ineffektiv process som kräver stora åkerarealer. Rapporten menar därför att vi borde äta mera växtbaserade produkter.

Xavier Irz, forskningsprofessor på Naturresursinstitutet (Luke), säger att lösningen inte är att uppmana människor att helt utesluta kött från sin diet.

– För vissa människor kan det fungera att utesluta helt kött från sin diet men redan att minska sin konsumtion av kött med en viss grad minskar mängden koldioxidutsläpp.

Om man stigmatiserar människor som äter kött kan det leda till en motreaktion, säger Irz, vilket gör att övergången till en mindre köttkonsumtion i samhället går långsammare.

– Jag är en pragmatiker som vill att vi håller ögonen på målet – alltså hur vi på det snabbaste sättet kan minska köttätandet. Då behöver vi ha med hela befolkningen, inte bara en del av befolkningen.

Köttskatt kan slå hårdare mot de med lägre inkomster

I diskussionen om hur man ska minska köttkonsumtionen har det förts fram argument att man borde införa en särskild skatt på kött. Irz är i princip positiv till en köttskatt om det används på rätt sätt. Men den måste vara en del av en större verktygslåda för att motarbeta klimatförändringen.

– En av lösningarna kan vara att ta intäkterna från köttskatten och använda dem för att subventionera växtbaserade produkter.

Irz säger att det skulle lösa ett av problemen med en köttskatt, det vill säga att den är regressiv vilket betyder att den slår hårdast mot de som har lägre inkomster. Orsaken till att de drabbas hårdare är att de använder en större andel av sina inkomster på mat än de som är mer förmögna.

Ett annat av problemen med en köttskatt är att det inte är sagt att människorna skulle köpa produkter som har ett lågt klimatavtryck i stället för kött.

– Människor kan välja att gå över till att äta ost i stället, vilket också har en stor klimatpåverkan.

Snellmans fabrik drivs på biogas

Tommi Fors, marknadsförings– och kommunikationsdirektör vid köttproducenten Snellman, säger att en köttskatt skulle minska lönsamheten och konkurrenskraften för de finländska köttproducenterna och att en skatt dessutom skulle minska på deras möjligheter att investera i klimatsmarta åtgärder.

– Om en skatt införs för att reglera köttproduktionen vill vi att den används för att främja inhemsk köttproduktion framför utländsk köttproduktion, säger Fors.

Tommi Fors säger också att man på Snellman aktivt tänker på hur företaget kan minska sin klimatpåverkan.

– Vi gör redan mycket för att göra våra lokaler så miljövänliga som möjligt. Till exempel återvinner vi värme från gödseln och vår fabrik drivs huvudsakligen av biogas.

En del av Snellmans producenter är också med i ett projekt där man forskar i hur gräs binder kol.

Fors säger att klimatet och jordmånen i Finland passar bra för att odla gräs och foder till djuren men det är svårare att odla livsmedel som människan direkt kan konsumera.

Nya inkomstkällor för bönderna behövs

Det nordiska jordbrukets inkomster kommer till stor del från djurhållning. För att göra övergången till mindre köttproduktion säger Xavier Irz att bönderna måste få nya inkomstkällor som de kan försörja sig på.

– Vinstmarginalerna hos de finländska bönderna är redan låga och därför behöver vi se till att de klarar sig när matvanorna ändras.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning