Forskare: Misstanke om utbredd borrelios förklaras ofta av annat än fästingbett

Utslag efter ett fästingbett är ett sannolikt tecken på borrelios. Utan utslag blir diagnosen svårare och ofta kan symtomen bero på andra sjukdomar, visar ny forskning. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Symtom som misstänks bero på utbredd borreliainfektion förklaras i hälften av fallen av annan sjukdom, visar ny forskning.

Den fästingburna sjukdomen borrelios kan ibland förbli oupptäckt i sitt tidiga skede. Då kan förkylningsliknande symtom och andra besläktade symtom uppkomma veckor efter att en person har smittats.I o...