Forskare: Macrons visit väldigt bra för Finland – inte alla länder förunnat

Emmanuel Macron och Sauli Niinistö i samspråk över en kaffe på Salutorget i Helsingfors. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

EU-experten och direktören för utrikespolitiska institutet, Teija Tiilikainen, ger stort värde åt den franska presidentens visit.

– Det är väldigt bra att Finland har möjlighet att föra en dialog direkt med den franska presidenten. Det är inte alla små stater i EU förunnat. Finland och Frankrike har klara gemensamma intressen vilket kom tydligt fram under mötet. Båda länderna vill att EU ska föra unionens talan utåt och tycker att det är viktigt att EU är en stark global aktör, kommenterar Teija Tiilikainen, direktör för Utrikespolitiska institutet.

Ett annat område där Frankrike och Finland har funnit varandra är tanken om att EU:s försvarspolitik behöver fördjupas.

– Frankrike och Finland hör till de rätt så få EU-länder som är redo att ta stora kliv framåt med den gemensamma försvarspolitiken. EU:s försvarsdimension har enda sedan begynnelsen varit viktig för Frankrike som garanterat gillar att man har fått en bundsförvant i Finland.

Vilket värde ger du åt att Macron betonar EU:s gemensamma försvarsklausul?

– Frågan har varit aktuell redan ett tag. Klausulen har aktiverats en gång – efter terrorattackerna i Paris – men det finns ingen beredskap eller planering vilket gör att man är tvungen att improvisera då artikeln behöver användas. Både Frankrike och Finland har redan en längre tid ansett att man i förväg borde ha klart för sig hur klausulen ska aktiveras.

Macrons motgångar i hemlandet framgick tydligt av de franska journalisternas kritiska inrikespolitiska frågor till presidenten.

– Men han verkade ändå avslappnad och lyckades på ett elegant sätt koppla frågorna till de nordiska länderna och Finland. Macron var säkert nöjd över att besöka ett land där han fick stöd för sitt europeiska projekt.

Tiilikainen tycker att stämningen vid träffen var påfallande god och säger att det såg ut att råda en broderlig kamratskap mellan Macron och hans finska värdar.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning