Forskare: Krigsbarnen borde inte ha separerats från sina föräldrar

Psykoanalytikern Barbara Mattsson undersökte krigsbarnserfarenheter i sin doktorsavhandling. Enligt Mattsson är lärdomen tydlig: ett barn ska inte skiljas från sin mor, om det går att undvika. Bilden till vänster visar Mattsson som krigsbarn i Sverige. Bild: Niklas Tallqvist

Det skulle ha varit bättre för barnen att stanna kvar i Finland, trots kriget och trots vardagens knapphet. Det framhåller psykoanalytikern Barbara Mattsson, själv krigsbarn, som disputerat i de psykologiska följderna av finländska barns exiltillvaro. Ändå ser hon med värme tillbaka på sin egen tid i Sverige.

De sovjetiska bomberna som föll över Helsingfors hade redan förstört grannhuset på Mannerheimvägen där familjen Boldt bodde. Fler bombplan var på väg, och Finlands situation i det pågående fortsättnin...