Forskare: Irma är kanske bara början

Bild: EPA EPA-PHOTO / ALL OVER PRESS / ERIK S. LESSER

Orkanerna Harvey och Irma är bland de allvarligaste på länge – men de kan vara början på slutet för en lång period med kraftiga orkaner som pågått sedan 1995.

Det finns dock oro för att mänskliga aktiviteter ska förlänga den långa stormperioden ytterligare.

Det är känt sedan länge att havsvattnet i Atlanten öster om södra USA och Västindien växlar mellan kallare och varmare faser i en relativt regelbunden cykel.

Den här cykeln, kallad atlantiska multidekala oscillationen, avgör i hög grad hur svåra orkansäsongerna blir.

Under de kalla och varma faserna sjunker respektive stiger havsvattentemperaturerna med i genomsnitt en grad Celsius. Faserna varar mellan 20 och 60 år, varpå de svänger åt andra hållet igen.

Mot varmare fas?

Under de kalla faserna avtar orkanerna i mängd och styrka. När vattnet blir varmare blir de mer frekventa och våldsamma.

Sedan 1995 är vi inne i en varm fas, och Harvey och Irma är bevis för att den inte mattats av. Men många forskare tror ändå att den är på väg mot sitt definitiva slut. I Science pekar forskare på att vattnen utanför Grönland har varit ovanligt kalla en längre tid, vilket på sikt bör få återverkningar längre söderut.

Det hela hänger samman med variationer av havsvattnets cirkulation i Atlanten. En kraftigare cirkulation leder till en varm fas, en svagare cirkulation till en kall fas. I nuläget är cirkulationen näst intill neutral, vilket också antyder att Atlantiska multidekala oscillationen är på väg att skifta.

Växthusgaser

Fast frågan är om skiftningen kommer att fördröjas. Flera forskare pekar på att vi inte riktigt vet hur våra utsläpp av partiklar och växthusgaser påverkar Atlantiska multidekala oscillationen. Vissa forskare tror att den senaste kalla fasen, som varade från 1970 till 1995, i viss mån berodde på höga utsläpp av partiklar som blockerade solinstrålningen på jorden.

Växthusgaserna å andra sidan tros leda till varmare havsvatten. Om så är fallet kan den nuvarande varma fasen hålla i sig länge än.

Fakta

Orkanerna i Atlanten

Orkanernas intensitet i de varma delarna av Atlanten runt södra USA och i Västindien beror i hög grad på den så kallade Atlantiska multidekala oscillationen (AMO).

Den upptäcktes så sent som 1994 då forskare fann att havsvattnet i tropiska Atlanten skiftade mellan kalla och varma faser. De varma faserna ger mer frekventa och intensiva orkaner.

Just nu är vi inne i en varm fas som började 1995. Den föregicks av en kall fas mellan 1970 och 1994, och dessförinnan en varm fas mellan 1925 och 1969.

Källa: Science 

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00