Forskare ifrågasätter Henrikssons dubbla roller

– Ett barn kan inte välja till vilken familj det föds och det är viktigt att se på det här ur barnets synvinkel, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.Bild: Lehtikuva /Heikki Saukkomaa

När Anna-Maja Henriksson kritiserar ÅA:s rektor borde hon vara tydlig med rollerna. Det säger Åsa von Schoultz, professor i statsvetenskap.

Under helgen riktade SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kritik mot Åbo Akademis rektor Mikko Hupa kring den bristande informationsgången inför beslutet att flytta barnträdgårdslärarutbildningen från Jakobstad till Vasa.

Det här har orsakat diskussioner, åtminstone i Österbotten. Åsa von Schoultz, professor vid Mittuniversitetet i Sundsvall, säger att politikernas dubbla roller kan vara svåra att hantera.

– Det kan hända att regionala eller lokala intressen inte alltid ligger i linje med SFP:s linjedragning. Då måste man veta i vilken roll man uttalar sig, säger von Schoultz.

Dubbla stolar

När Henriksson blev justitieminister lämnade hon uppdraget som fullmäktigeordförande i Jakobstad. Hon återtog posten när den blev ledig i våras och i somras valdes hon till SFP-ledare. Varken Stefan Wallin eller Carl Haglund kombinerade uppdraget som SFP-ledare med att leda fullmäktige på hemmaplan, säger Åsa von Schoultz.

– Man kan fundera på om det alls är lämpligt. Partiledaruppdraget är krävande. Hon borde åtminstone tydligt klargöra vem hon representerar när hon kommenterar, säger von Schoultz.

Ulla Granfors, SFP:s gruppordförande i Vasa, har förståelse för att Henriksson uttalar sig som fullmäktigeordförande.

– Vi har samtidigt ett större scenario där universitet och högskolor förväntas profilera och positionera sig. Åbo Akademi är inget undantag, säger Granfors.

SFP har ett högskolepolitiskt program men ingen linje i frågan om Jakobstad och barnträdgårdslärarutbildningen.

– Vi anser att universiteten och yrkeshögskolorna ska utbilda också för regionernas behov. Men ÅA:s beslut strider inte på något sätt mot vår utbildningspolitiska linje, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander som leder partiets utbildningspolitiska utskott.

"ÅA har ett särskilt ansvar"

Däremot, påpekar Nylander, är Åbo Akademi i "mångt och mycket" det svenskspråkiga universitetet. Och enligt henne finns det ett värde i att utbildningarna är spridda i hela Svenskfinland.

– Åbo Akademi är autonomt och SFP har inget med deras styrning att göra. Men ÅA har ändå ett ansvar.

Nu drar man sig ur barnträdgårdslärarutbildningarna i Jakobstad och Helsingfors. Man får uppfattningen att det är Åbo och Vasa som gäller. Tar ÅA sitt ansvar?

– Med tanke på alla nedskärningar är det för alla universitet utmanande att hålla kvar alla sina filialer, säger Mikaela Nylander.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00