Forskare: I ett skarpt läge väger Ålands neutralitet lätt

Marinen och flyget skulle vara avgörande för Ålands försvar i en krissituation, inte befästningar, menar Jukka Tarkka. Bilden visar finländska och amerikanska soldater under den multinationella militärövningen Baltops på sommaren 2015. Bild: MC3 Timothy M. Ahearn/Lehtikuva

Ett neutralt och demilitariserat Åland är ingen självklarhet – tvärtom. Det skriver forskaren Jukka Tarkka i sin nya bok där han visar att Åland varit en spelbricka i Östersjöns maktpolitik under ett och ett halvt sekel.

Under drygt 160 år har internationella avtal tre gånger förklarat Åland demilitariserat och en gång neutralt. Ändå har "Fredens öar" dragits in i krigshandlingar när konflikter drabbat Östersjöregione...