Forskare: Höj språkkravet för läkare i Finland

Doktoranden Maija Tervola vid Tammerfors universitet anser att språkkraven för läkare i Finland bör höjas. Bild: Jonne Renvall/Tammerfors universitet

Bristande språkkunskaper bland läkare kan leda till tillbud i vården och till ökad stress hos vårdpersonalen, visar en färsk doktorsavhandling vid Tammerfors universitet. Doktoranden Maija Tervola rekommenderar att språkkravet för immigrantläkare höjs.

En del läkare som språkligt kvalificerat sig för läkaryrket i Finland klarar inte av att formulera begripliga finskspråkiga meningar om hälso- och sjukvård. Det framkommer av doktoranden Maija Tervola...