Forskare hjälper ekosystem med nät gjorda av överbliven potatis

Artificiella nät kan hjälpa växter att rota sig. Bild: Christoffer Boström

Marina växtsystem är viktiga för många djurarter, men de har allt svårare att överleva. För att hjälpa växter att rota sig har forskare vid Åbo Akademi använt ett bionedbrytbart, tredimensionellt nät.

De marina ekosystemen på många kuster är hotade på grund av människan. Övergödning och erosion är de allvarligaste hotbilderna. Restaurering av marina ekosystem är dyrt och lyckas sällan.

Nu har ett internationellt forskarteam visat att man kan förbättra resultatet av restaureringen avsevärt för både sjögräs och marskgräs genom att använda bionedbrytbara nät.

– Arterna behöver varandra för att motverka erosion som uppstår av vågor och vattenströmmar. Enstaka växter och små bestånd klarar inte en storm, men en äng med både musslor och växter gör det galant, säger Christoffer Boström, biträdande professor vid Åbo Akademi och en av forskarna, i ett pressmeddelande.

Marina växtsamhällen är viktiga livsmiljöer för många djurarter, dessutom hindrar de kusterosion, binder koldioxid och producerar syre. På bilden syns delvis eroderat marskland. Bild: Ralph Temmink

För att hjälpa växterna att rota sig använde forskarna ett bionedbrytbart, tredimensionellt nät gjort bland annat av restprodukter av potatis.

Att hitta en hållbar lösning för att säkra överlevnaden av små, nyplanterade bestånd är den stora utmaningen inom marin restaurering, menar forskarna.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning