Forskare hittade gendefekter bakom ärftlig bröstcancerbenägenhet

Bild: Mostphotos

En färsk undersökning har identifierat tre nya eventuella gendefekter som ligger bakom den ärftliga benägenheten att insjukna i bröstcancer. Filosofie magister Tuomo Manteres doktorsavhandling granskades vid Uleåborgs universitet på fredagen.

En av de identifierade defekterna är rätt så vanlig i den finländska befolkningen. Bärarna av defekten har enligt Tuomo Mantere en trefaldig, kanske till och med högre, risk att insjukna i bröstcancer.

Identifieringen av nya ärftliga gendefekter främjar utvecklingen av riskmodeller samt diagnostiska undersökningar och skräddarsydda behandlingar.

Årligen insjuknar cirka 5 000 kvinnor i bröstcancer i Finland. Uppskattningsvis tio procent av dem har en stark ärftlig benägenhet för sjukdomen. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03