Forskare hävdar: Vi vet alldeles för lite om hur vilda pollinerare påverkas av växtskyddsmedel

– Olika växter är beroende av olika pollinerare. Längden på tungorna varierar mellan pollinerare och de söker sig till sådana växter där deras tungor når till nektarn, berättar Lotta Kaila. Bild: Simone Åbacka

När Lotta Kaila undersökte mystisk massdöd av bin upptäckte hon en oroväckande lucka i existerande forskning – ingen forskning eller krav på uppföljning finns på hur växtskyddsmedel påverkar vilda pollinerare.

Forskarstuderande Lotta Kaila är på snabbvisit i Helsingfors efter flera veckors vistelse bland rapsåkrar i sällskap av humlor och andra insekter.– Konstigt att befinna sig bland en massa människor ig...