Forskare: Finländska juristers företagsbindningar ökar risken för skatteflykt

Företag beställer ofta juridiska expertutlåtanden som stöder deras tolkning av skattelagen inför mångmiljontvister i Högsta förvaltningsdomstolen. Bild: Vesa Moilanen

Då samma juridiska experter både jobbar som konsulter åt företag och som sakkunniga som tolkar skattelagarna kan följden bli att domstolsbesluten i skattetvister oftare gynnar konsulternas företagskunder. Den tolkningen gör Santtu Raitasuo som skriver sin doktorsavhandling om finländska skattejuristers dubbelroller.

Suomen Kuvalehti skrev tidigare om forskningen som påtalar möjliga intressekonflikter i skatterättsliga processer. Santtu Raitasuo, själv jurist, undersöker följderna av att en liten pool av skatterättsforskare och professorer i Finland ofta jobbar som konsulter åt företag som vill optimera sin skatteplanering. Samtidigt kan de i egenskap av experter inverka på skattelagarna och den praktiska tolkningen av dem i domstolen.

I tvister mellan företag och Skatteförvaltningen som går till Högsta förvaltningsdomstolen beställer företagen ofta expertutlåtanden av jurister för att stödja sin argumentering i rätten.

Expertutlåtanden kostar vanligen tiotusentals euro, enligt Raitasuo, och kan vara en betydande biinkomst för skattejurister. Arvodena är ändå småsummor för företagen då skattetvisterna kan handla om tiotals eller hundratals miljoner euro i betalda eller obetalda skatter.

De utlåtanden som företagen betalar för och sedan presenterar i rätten stöder företagets egen syn på tvisten, allt annat skulle vara att skjuta sig själv i foten och dessutom fakturera sig själv för sveda och värk.

– Det ligger förstås i den privata sidans intresse att argumentera för en tolkning som är så förmånlig som möjligt ur skatteplaneringssynvinkel. Problem kan uppstå när samma personer som fungerar som skattekonsulter åt företagen också är de som ska tolka och utforma skattelagstiftningens innehåll, säger Santtu Raitasuo till HBL.

Hotar skatteunderlaget?

Potentiellt kan mekanismen bidra till att underminera samhällets skatteintäkter.

– Min tolkning är att dubbelrollen leder till att skatteflykts- eller skatteminimeringsarrangemang oftare godkänns i rätten. Det gynnar dem som har de ekonomiska möjligheterna att utnyttja mekanismen, medan de vanliga skattebetalarna i förlängningen står för notan, säger Raitasuo.

Juridisk vetenskap är inte naturvetenskap, så kopplingen till enskilda juristers dubbelroller är svår att entydigt bevisa, framhåller han.

– Det finns otaliga andra skatteplaneringsarrangemang. Men då antalet skatterättsprofessorer i Finland är under tio och många av dem anlitas som skattekonsulter av företagen ser jag riskfaktorer, säger Raitasuo.

Suomen Kuvalehti konfronterar Marjaana Helminen, professor i skatterätt vid Helsingfors universitet, med problematiken. Helminen gav till exempel expertutlåtanden för bryggerijätten Carlsberg i en tvist som gällde ränteavdrag på interna lån för några år sedan. Helminen hade tidigare gett Carlsberg konsulthjälp i skatteplaneringsskedet.

Helminen påpekar ändå att hon alltid avböjer dylika uppdrag om den tolkning företaget hoppas att utlåtandet ska föra fram inte är i linje med hennes egen syn på saken, eller om hon inte grundligt hinner sätta sig in i ärendet. Carlsberg förlorade till slut processen och tvingades betala 40 miljoner euro mer i skatt.

– Högsta förvaltningsdomstolen hade noggrann koll på min roll i sammanhanget och kunde bedöma utlåtandena i sin rätta kontext, säger Helminen till tidningen.

Ogenomskinligt

Santtu Raitasuo anser däremot att transparensen borde bli betydligt bättre. Sekretessnivån är ofta hög i den här typen av tvister, och i själva domarna nämns sällan vem som gett expertutlåtanden för företagens räkning.

– Jag anser att uppgifterna om juristers extraknäck alltid borde vara offentliga och lättillgängliga. Kanske skulle det finnas anledning att begränsa juridikforskares bisysslor på det här området. Inom medicinen talar man mycket om eventuella bindningar mellan läkare och läkemedelsbolag, men inom juridiken förs inte den diskussionen på samma sätt, säger Raitasuo.

Då expert- och konsultcirklarna är små förstärks hotbilden, enligt Raitasuo.

– I princip är alla forskare bundna av forskningsetiken, som säger att eventuella bindningar alltid måste uppges. Men i praktiken uppges de sällan inom den skatterättsliga forskningen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning